Greger Bååth, generaldirektör. Foto:Drago Prvulovic/MalmöBild   2009-03-12

Högt förtroende för myndigheten

Rektorer och specialpedagoger anser att Specialpedagogiska skolmyndighetens kompetens är hög och att myndigheten har den sakkunskap som deras skolor har behov av. Det visar årets kännedomsmätning.

– Det är glädjande att så stor andel av skolorna har förtroende för vår kompetens, säger generaldirektör Greger Bååth.

9 av 10 rektorer anser att kontakterna med Specialpedagogiska skolmyndigheten varit användbara och till nytta för skolan. Lika stor andel ger myndigheten högsta betygen för medarbetarnas expertkunskap.

89 procent av alla rektorer känner till Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012 och 2011 var den siffran 67 procent. Nytt för i år är att vi också frågat specialpedagoger, där är motsvarande siffra 96 procent.

Mest känt bland de båda grupperna är att vi erbjuder fortbildning i form av konferenser och kurser. Att myndigheten också har ansvar för att fördela statsbidrag är inte riktigt lika känt.

– Det är glädjande att så stor andel av skolorna känner till oss och vårt uppdrag. Men vi ser att vi har en bit kvar inom förskolor och vuxenutbildning, därför kommer vi att satsa på de verksamheterna, säger generaldirektör Greger Bååth.

Specialpedagogiska skolmyndigheten arrangerar en konferensserie för förskolan hösten 2014 och för 2015 planeras en för vuxenutbildare.

Kännedomsmätningen är utförd som telefonintervjuer av Markör på uppdrag av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Totalt svarade 829 personer på enkäten.

Publicerat onsdag 8 januari 2014 Granskat måndag 11 januari 2016