Hitta läromedel förenklar Martinas vardag

Martina Nilsson trålade efter läromedel på nätet för att hitta det som passade hennes elever i grundsärskolan. Ett tidskrävande arbete med varierat resultat. I dag använder hon Hitta läromedel, en söktjänst som omvärldsbevakar och samlar läromedel från förlagen på ett ställe.

Runt ett fikabord på Matteusskolan i Stockholm sitter Martina Nilsson och Rikard Sjöstedt. Vårsolen skiner in genom de höga fönstren i skolbyggnaden från när 1900-talet var ungt. På gården leker några av skolans 700 elever, från förskoleklass upp till årskurs nio.

Samtalet ska handla om att hitta och använda läromedel. Martina Nilsson är specialpedagog och arbetslagsledare här på grundsärskolan. Rikard arbetar med Hitta läromedel, en söktjänst på webben som Specialpedagogiska skolmyndigheten driver. Med kaffe och kardemummabullar som uppladdning drar vi igång.

Sök läromedel utifrån olika kategorier

Martina har arbetat på Matteusskolan i snart en termin. Tidigare var det ett detektivarbete att leta efter läromedel, men sedan ett år tillbaka finns söktjänsten Hitta läromedel. Där finns läromedel från förlagsmarknaden som granskats och taggats upp efter vilka tillgängliggörande egenskaper läromedlet har och vad som kan passa elever med olika funktionsnedsättningar.

– Jag rekommenderar tjänsten till mina kollegor eftersom den utvecklas och blir bättre hela tiden, förklarar hon. Jag söker via de olika filtren och hittar det som finns för grundsärskolan, men söker även bland förskolans material ibland för att hitta det som passar mina elever.

Hon använder också inspirationssidorna som är bra merläsning. Möjligheten att skapa listor och dela med andra kollegor eller den som köper in läromedlen på skolan, har hon inte använt ännu.

Martina och Rikard pratar om att tjänsten bygger på läromedlens egenskaper. En sådan är långsam progression, men alla läromedel med långsam progression passar ändå inte Martinas elevgrupp.

– Jag är glad att Hitta läromedel gör insatser för min målgrupp, men långsam progression kan betyda olika saker. Eleverna i grundsärskolan är en smal målgrupp, så det finns inte alltid läromedel som passar. Då behöver jag göra ett läromedel själv. När jag plockar ihop olika delar och kokar ner det till ett material som passar just den specifika elevens motivation och kunskapsnivå – då blir det långsam progression.

Utbudet av läromedel täcker inte alla behov

Att det inte finns läromedel som passar elever med funktionsnedsättning och att läraren i vissa fall själva producerar det som behövs syns också i den översyn som Specialpedagogiska skolmyndigheten har gjort i samverkan med Myndigheten för tillgängliga medier. Reger-ingsuppdraget att se över tillgången till tillgängliga läromedel från förskola till högskola visar att det dels finns för få tillgängliga läromedel att köpa, att de inte fungerar så bra eller att det kan det vara svårt att hitta läromedel som passar elever med funktionsnedsättning. Skolans ekonomi och möjlighet att köpa in läromedel är också en faktor som spelar in.

Läromedel är svårt eftersom elever har olika förutsättningar att arbeta med dem och får motivation på olika sätt.

– Vi har flertalet elever från grundsärskolan som går integrerade i grundskolans klasser och där blir anpassningen en fråga för läraren. Hur skapar man ett tillgängligt material för den integrerade eleven i det aktuella ämnet? Att ha en mattebok eller en bok i svenska är viktigt för att känna sig delaktig. Det är viktigt att öppna upp mellan oss kollegor. Vi behöver ett forum för samtal om elevernas behov. Då pratar vi om bemötande, men också om läromedel. Det gäller att vi är kreativa och använder den kunskap vi har. Vi behöver ha ett elevnära perspektiv, säger Martina.

Kunskap om funktionsnedsättningar och tillgängliga läromedel

I översynen kommer det också fram att personalen behöver veta mer om funktionsnedsättningar, om tillgängliga läromedel och tillgänglig kurslitteratur. Det gäller alla skolformer.

– Att öka kunskapen om elever med funktionsnedsättning och om vilka egenskaper som gör ett läromedel tillgängligt är ett uppdrag som vi inom Specialpedagogiska skolmyndigheten vill arbeta vidare med, förklarar Rikard.

I vardagen är det lärare, specialpedagoger, elevassistenter och andra som sköter beställningarna av läromedel på skolan. För att elever ska få tillgängliga läromedel är det bra att använda Hitta läromedel.

– Som specialpedagog behöver jag tänka på att sprida detta budskap vidare. Att tipsa om Hitta läromedel känns naturligt, eftersom den innehåller kunskap som jag står för, avslutar Martina.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde 2 2018

Publicerat fredag 19 oktober 2018