Barn som leker i snö. Fotograf: Patrick Degerman

Har du glömt att anmäla dig till Lika värde-konferensen?

Det finns ännu tid att anmäla sig. Sista anmälningsdag är 1 december.

Konferensens tema är Rättvis skola! där olika utmaningar i specialpedagogiken för att uppnå en rättvis skola kommer att diskuteras.

Professor Alan Dyson, University of Manchester, är en av flera föreläsare. Han kommer bland annat att tala om att likvärdighet i utbildningen måste omfatta även andra aspekter än dem som vanligtvis betraktas som specialpedagogiska, där en traditionell syn på särskilt stöd är otillräcklig. Han ger under föreläsningen exempel på hur engelska skolor möter särskilda behov utifrån ett bredare perspektiv, och hur detta får stöd av lokala och nationella instanser.

Konferensen äger rum 3-4 februari 2014 i Örebro.

Här hittar du filmerna från konferensen.

Publicerat måndag 25 november 2013 Granskat måndag 11 januari 2016