Del av framsidan till handboken för mentorer

Handbok för mentorer i högre utbildning

Att få ett mentorstöd i samband med högskolestudier kan för studenter med funktionsnedsättning vara en förutsättning för att kunna genomföra sina studier. Nu har vi, tillsammans med Stockholms universitet, tagit fram en handbok med praktiska råd för mentorer.

Hanboken vänder sig till dem som är eller funderar på att bli mentor för en student. Den går igenom mentorns roll och hur hon eller han kan sätta ramar och mål för uppdraget.

Inslag i Aktuellt om mentorskap

Nyligen gjorde Aktuellt ett inslag om vad ett mentorskap kan betyda för en högskolestudent. Se reportaget på SVT:s webbplats.

Publicerat torsdag 31 oktober 2013 Granskat torsdag 28 januari 2016

Beställ handboken

Beställ handboken här