Ny avhandling om Alströms syndrom

Hans-Erik Frölander är psykolog och arbetar på Resurscenter dövblind på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Nyligen disputerade han vid Örebro universitet med avhandlingen och vi ringde upp honom för att ställa den klassiska frågan: Hur känns det?

Grattis Hans-Erik! Nå, hur känns det?

– Som alltid efter en lång period av hårt, intensivt och fokuserat arbete med en del hinder och murar längs vägen, känns det oerhört bra. Jag är stolt och glad över resultatet och alla positiva kommentarer under disputationstillfället. Jag känner tacksamhet över att få ha forskat kring ett så pass smalt område, endast 800 personer i världen och bara 10 personer i Sverige lever med Alströms syndrom, en sällsynt form av dövblindhet. Men, även om målgruppen är smal är den inte desto mindre värd sin uppmärksamhet. Dessutom belyser resultaten också mer generella aspekter av dövblindhet.

Vad handlar din avhandling om?

– Utgångspunkten i min forskning är Alströms syndrom, en sällsynt form av dövblindhet som också innebär att funktionen i vitala organ i kroppen försämras, ofta väldigt snabbt. För barn och unga med Alströms syndrom försämras syn och hörsel i snabb takt och därför gör det sociala samspelet och rätt hjälpmedel stor skillnad för dessa individer.

– Eftersom jag är psykolog är jag intresserad av hur andra människor tänker och känner. Därför valde jag att studera det som kallas mentalisering, alltså att förstå sig på andra människor och sig själv, en förmåga som skapas av social relationer och språk, fortsätter Hans-Erik.

Vad hoppas du forskningen ska leda till?

– De samlade konsekvenserna av dövblindhet för mentaliseringen har inte tidigare studerats. För dessa individer kan tidiga insatser kring samspel och kommunikation vara helt avgörande för ett värdigt socialt liv. Att individer med Alströms syndrom behöver kommunicera med andra personer utöver de professionella kontakter de har är också en viktig pusselbit visar mina observationer. Utan vänner och bekanta ökar risken för isolering och försämrad livskvalitet, avslutar Hans-Erik.

Relaterade länkar

Läs avhandlingen i sin helhet (PDF-dokument, 1 kB)

Publicerat torsdag 26 maj 2016 Granskat torsdag 17 maj 2018