Bild från mässan

Hallå där Curt Ekstedt, aktuell med ett seminarium på Bokmässan i Göteborg

Vad ska du föreläsa om på Bokmässan?

– Jag kommer att berätta om inställningar som man kan göra i en Ipad för att göra den mer tillgänglig, utan att behöva köpa till appar.

Varför är det ett viktigt ämne?

– Idag finns pekplattor som Ipad i stor utsträckning i förskolor och skolor. Det är ett lättillgängligt verktyg som är lätt att bära med sig överallt och som är lätt att förstå hur man ska använda. Med hjälp av Ipad kan barn och elever bli delaktiga i ett lärande som man kan ha varit utestängd från innan.

Vilken skillnad gör anpassningarna för barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd?

– Förskolan och särskolan kan använda it i större utsträckning än tidigare. En Ipad är enkel att förstå vilket gör den lämplig om någon har kognitiva svårigheter

Vad får it i lärandet för effekt för barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd?

– En grundeffekt som spelar stor roll för möjligheten att vara delaktig är att individen kan vara på samma arena som alla andra. Du behöver inte kunna läsa för att tillgodogöra dig information från omvärlden som alla andra. Man får större möjligheter med ett lärverktyg som Ipad.

Curt Ekstedt är rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten och verksam i norra Sverige. Seminariet äger rum på Bokmässan torsdagen den 24 september i lokal F4 10.20-10.50. Seminariekort erfodras.

Tema delaktighet i montern

SPSM deltar också med monter på Bokmässan, som äger rum den 24-27 september 2015 i Göteborg. I montern kommer det nya stödmaterialet "Delaktighet – ett arbetssätt i skolan" att presenteras som sedan lanseringen i mitten av augusti fått mycket uppmärksamhet. Även vårt webbaserade stödmaterial Mötas, som utifrån ett interkulturellt perspektiv belyser frågor kring elever med funktionsnedsättning, presenteras i montern.

Bokmässan gästas årligen av cirka 100 000 besökare, varav 35 procent är lärare och bibliotekarier. Varmt välkommen till monter C 05:05 på Svenska mässan i Göteborg.

Publicerat tisdag 22 september 2015 Granskat torsdag 17 mars 2016