Elever i tal och språkklass

Guldtrappan – ny utmärkelse för digitalt lärande i skolan

- Med den nya utmärkelsen Guldtrappan vill vi inspirera kommuner och andra skolhuvudmän att utveckla skolan med it. Det är viktigt, framförallt för elever där en funktionsnedsättning kan vara ett hinder i lärandet, säger Greger Bååth, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten.

De senaste åren har vi sett en rad skolor, kommuner och andra skolhuvudmän göra satsningar på en dator till varje elev och skolans digitalisering. Nu är det dags för nästa steg. Från goda exempel och enstaka föregångare bland huvudmän står vi inför en bredare genomförd skolutveckling, där skolor, lärare och elever drar nytta av digitaliseringen för kunskapsutveckling, samarbete och personlig utveckling.

Vi letar efter bra förebilder

Med anledning av detta instiftas nu Guldtrappan. Utmärkelsen ska gå till kommuner och andra skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån styrdokumenten för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan, med gott ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande, digitala lärresurser och nätbaserat samarbete.

Priset delas ut på konferensen Framtidens lärande

Utmärkelsen Guldtrappan kommer att delas ut årligen i samband med konferensen Framtidens lärande. Vinnaren utses genom en öppen nomineringsprocess och förutom äran inbjuds vinnaren att dela med sig av sina erfarenheter, bland annat vid Framtidens lärande och andra publika event. Nomineringen öppnar inom kort och sista datum för nominering inför 2015 blir 1 oktober 2014.

Bakom Guldtrappan står Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolledarförbundet, Skolchefsföreningen, Fronter, Gleerups, Liber, LIN Education, Netsmart samt initiativtagarna stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting.

Publicerat tisdag 27 maj 2014 Granskat måndag 11 januari 2016
Logotyp för utmärkelsen Guldtrappan