Tre speciallärare finalister till Guldäpplet

– Årets tre finalister visar betydelsen av att våga vara påhittig i mötet med elevers olika behov. Det är ingen slump att lärare som ofta ställs inför utmaningar väljer digitala arbetssätt och verktyg. Ett specialpedagogiskt perspektiv ser möjligheter och utvecklar ett tillgängligt och likvärdigt lärande. För alla barn och elever! säger Stefan Bonn, rådgivare och representant för Specialpedagogiska skolmyndigheten i Guldäpplets jury.

Drygt hundra engagerade och kompetenta lärare har nominerats till lärarpriset Guldäpplet 2018. Bland dessa har juryn utsett årets finalister, som presenterades i dag på Bokmässan i Göteborg:

• Anna Bergström, speciallärare, inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling och förstelärare, Lejonströmsskolans grundsärskola i Skellefteå.
• Daniel Nilsson, speciallärare i matematik och förstelärare, på Stagneliusskolan i Kalmar.
• Maria Glawe, speciallärare, inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling, och förstelärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg.

Alla elever har rätt att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Att integrera och använda sig av de digitala verktygen i undervisningen för att utveckla varje elevs lärande och kunskaper är ett kraftfullt verktyg för att skapa förutsättningar för alla elever att utvecklas och nå bra resultat. Årets tre finalister har alla vidareutbildat sig till speciallärare och visar i sitt arbete hur skolans digitalisering kan bidra till att ge alla elever, oavsett förutsättningar möjligheter att lyckas, menar juryn.

Lärarstipendium

Guldäpplet är ett lärarstipendium, som årligen delas ut till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne med bland annat Specialpedagogiska skolmyndigheten som partner.

Den slutliga vinnaren av Guldäpplet 2018 liksom vinnaren av Guldäpplejuryns Särskilda Pris presenteras måndagen den 29 oktober klockan 11.00 på Skolforum, Stockholmsmässan.

Juryns individuella motivering och mer information om Guldäpplet.

 

Publicerat torsdag 27 september 2018 Granskat måndag 12 november 2018