Gnosjöandan och Stödmaterial förskola

I Gnosjö kommun har man sedan ett par år tillbaka hittat ett framgångsrikt sätt att arbeta i förskolan. Grunden är Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) stödmaterial om förskolan, men kommunen har gjort en del anpassningar efter sina specifika behov och förutsättningar. Precis på samma sätt som man måste anpassa den dagliga verksamheten efter barnen i förskolegrupperna.

– Vi hade arbetat ett tag med mycket samtal och tvärgruppsdiskussioner mellan olika arbetslag i förskolan när vi för några år sedan erbjöds vara med i ett projekt som drevs av SPSM, berättar Ann-Louise Lindén som är ansvarig specialpedagog för kommunens förskolor. Det projektet ledde så småningom fram till "Stödmaterial förskola" som vi alltså har som grund i vårt arbete.

Vilken typ av anpassningar är det ni gjort av materialet?

– Det är framförallt ändringar och tillägg för att få arbetssättet att helt och hållet bli en del av kommunens kvalitets- och utvecklingsarbete. Det är jätteviktigt att det inte blir något som hamnar för sig själv på sidan. När det blir en del av kommunens övriga arbete kommer det också automatiskt med i våra uppföljningar och utvärderingar av verksamheten.

Vilka svårigheter har ni stött på?

– Tid är alltid det svåra. Att få tid med hela arbetslaget på dagtid. Fortbildningstillfällena är vanligtvis på kvällstid men all handledning sker på ordinarie arbetstid. Att ta in vikarier istället för personalen som har handledning är inte praktiskt görbart, utan arbetslagen måste täcka för varandra. Det är klart att det blir lite besvärligt ibland, men responsen hos personal för det här sättet att jobba har till största delen varit positiv, förklarar Ann-Louise och fortsätter:

– En annan sak som komplicerar är att detta är en verksamhet med relativt hög personalomsättning. Men alla som jobbar får fortbildning och handledning oavsett utbildning och anställningsform. Så måste det vara, annars skulle det inte fungera. Det är arbetslagen som är grunden. HELA arbetslaget och ALLA arbetslag.

Varför tror du att ni har lyckats så bra?

– A och O är att förskolecheferna är drivande. Det krävs både för förankringen av arbetssättet och för att få det att fungera rent praktiskt.

Hur ser fortsättningen ut?

Vi fortsätter att implementera sättet att arbeta i fler förskolor. Sammanlagt har vi 13 förskolor i kommunen och fem av dessa återstår. Det ska bli väldigt roligt att få med även dem, avslutar Ann-Louise.

Läs mer om Stödmaterial förskola

Publicerat måndag 22 oktober 2018