Fullsatt på introduktionskursen om NPF

Hallå Lena Häägg, som håller i en introduktionskurs till studiepaketet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), där söktrycket var så stort och ni tvingades säga nej till kursdeltagare då ni redan fyllt lokalen.

Vilka är det som har anmält sig och är intresserade att få en introduktion till vårt studiepaket NPF?

– Oj, det är en bred skara människor som har anmält sig vilket givetvis är väldigt roligt. Det är, rektorer, specialpedagoger, lärare, barnskötare, teamledare, förskolepersonal, fritidspersonal och ja, alla möjliga. NPF är ett brett område och kunskapstörsten är stor bland våra kunder.

Men är inte tanken att man ska kunna ta del av det här materialet själv på spsm.se?

– Det är grundtanken. Men vi har fått en hel del förfrågningar om vi inte kan komma och introducera studiepaketet eller vara ett bollplank till materialet från våra kunder. Så nu testar vi att samla så många vi kunde och ge en introduktion till materialet för att kunna bolla tankar och idéer man kan ha när det gäller NPF-området.

Hur ser dagen ut?

– Förutom en introduktion av oss och vår myndighet så har vi fyllt dagen med diskussionsfrågor för deltagarna att arbeta med. Vi sätter också fokus på hur man kan använda varandra för att ta nästa steg när det gäller det praktiska arbetet kring NPF-frågor. En bra effekt av det hela är att vi får kunskap om vad man diskuterar och kan med den informationen utveckla materialet så att det passar vår kunders behov ännu bättre.

Kursen blev fullsatt nästan direkt, vad händer med alla de som tyvärr inte fick plats den här gången?

– Det kommer en ny chans i vår, närmare bestämt den 19 april. Man kan inte anmäla sig till den kursen än men det kommer vad det lider så ha koll på webbplatsen under Kurser & aktiviteter.

Publicerat fredag 19 oktober 2018