Barnpanelsrapporten presenteras på frukostseminarium

Direktsänt frukostseminarium 25 april

Specialpedagogiska skolmyndigheten bjuder in till ett frukostseminarium där vi presenterar en färsk Barnpanelsrapport som berättar om vad elever med
funktionsnedsättning säger om trygghet, arbetsro och studiemotivation. Följ seminariet direkt eller anmäl dig för att delta på plats.

Frukostseminariet utgår från Specialpedagogiska skolmyndighetens Barnpanelsrapport där elever med funktionsnedsättning intervjuats om deras erfarenheter och tankar om trygghet, studiero och studiemotivation i skolan.

Resultaten visar att situationen måste bli bättre för dessa elever. Alla elever med funktionsnedsättning känner sig inte trygga i skolan. Oro och otrygghet påverkar även deras studiero och många känner sig dessutom stressade över sitt skolarbete. Flera barn uttrycker även att de inte litar på att de kan få det stöd de behöver av en vuxen om en otrygg situation skulle uppstå.

Medverkande i panelsamtalet

• Fredrik Malmberg, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten, som moderator
• Jennie Gustafsson, förbundsordförande, Sveriges elevråd – SVEA
• Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet
• Caroline Dyrefors Grufman, barn- och elevombud, BEO
• Mia Modig, ordförande, Lika Unika
• Jenny Nilsson, barnombud, Specialpedagogiska skolmyndigheten
• Tove Söderqvist Dunkers, samordnare för barnpanel, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Följ seminariet i direktsändning

Frukostseminariet kommer att streamas och du kan följa sändningen via vår YouTube-kanal. Tid för sändningen är 08:00-09:00. Sändningen teckenspråkstolkas. En inspelad version kommer även att publiceras i efterhand här på vår webbplats

Platser kvar

Är du intresserad av att delta vid frukostseminariet så finns det platser kvar. Sista anmälningsdag är torsdagen den 18 april och du anmäler dig genom att mejla till frukostseminarium@spsm.se. Seminariet äger rum på Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm. Kaffe och smörgås serveras från klockan 07:30 och seminariet startar klockan 08:00. Ange eventuell specialkost i din anmälan.

Barnpanelsrapporten kommer att finnas tillgänglig på vår webbplats den 25 april. 

Översättningar kommer inom kort. 

Publicerat tisdag 16 april 2019