Fredrik Malmberg blir ny GD för SPSM

Regeringen har beslutat att utse Fredrik Malmberg till ny generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten.

– Jag tar med mig det barnrättsperspektiv som finns i barnkonventionen – att se varje barns rätt till en fungerande utbildning.

Fredrik Malmberg tillträder som GD den 1 juli, och kommer närmast från Barnombudsmannen där han varit myndighetschef och barnombudsman.

Specialpedagogiska skolmyndighetens övergripande mål, att alla barn, unga och vuxna ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning väckte intresse för uppdraget. I sitt arbete som Barnombudsman har Fredrik Malmberg mött många barn och unga. Frågan om tillgången till en fungerande skolgång där eleverna får förutsättningar att lära sig och känna sig trygga har gjort starkt intryck, berättar han. I samtalen har pedagogernas kunskaper om hur man anpassar till olika elevers behov varit ämnen som kommit upp.

– Jag har haft fantastiska samtal med barn som kunnat berätta om pedagoger som gjort skillnad i de här barnens liv. Men jag har också haft samtal med dem som inte fått en skolgång som fungerar som berättat hur det påverkat dem. Att få det att fungera är just det som är Specialpedagogiska skolmyndighetens uppdrag, säger Fredrik Malmberg.

I Barnombudsmannens rapport 2016 var fokus skolsituationen för barn och unga med funktionsnedsättning. I det arbetet kom Fredrik Malmberg i kontakt med de elevgrupper som går i myndighetens specialskolor och träffade flera elevgrupper som det specialpedagogiska stöd myndigheten ger finns till för.

– I det arbetet blev det så tydligt att rätten till en fungerande utbildning är en barnrättsfråga. Jag känner oerhört starkt för de här frågorna och bär med mig det in i uppdraget som SPSM:s generaldirektör.

Fredrik Malmberg har tidigare arbetat för Rädda Barnen och har även ett politiskt förflutet i dåvarande Folkpartiet.

Publicerat fredag 2 juni 2017 Granskat fredag 19 oktober 2018