Frånvaro är tema för Lika värde

Goda relationer, samsyn och samarbete är ledord i arbetet mot lång och olovlig frånvaro i skolan. I årets sista nummer av Lika värde kan du läsa om skolor som tagit ett grepp om problematiken och om vad forskningen visar när det gäller frånvaro.

Bjuvs kommun startade ett projekt och på fem månader hade alla elever med lång, problematisk frånvaro kommit tillbaka till skolan. I Pajala har personalen fått en skräddarsydd distansutbildning, som lett till samsyn, bättre struktur på bemötande och gemensamma riktlinjer. Läs också utredaren Malin Gren Landells råd för att motverka problematisk frånvaro – i slutet av december är hennes utredning i frågan klar. Forskaren Britten Ekstrand har gjort en forskningsöversikt och i forskarintervjun berättar hon om vad den visar.

I tidningen finns också en artikel om Djurgårdsskolan i Eskilstuna, som använt Specialpedagogiska skolmyndighetens webbaserade studiepaket om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Efter det ser rektorn effekter som att lärarna blivit mer lösningsfokuserade och har fler idéer om hur skolan kan förändra miljön och hantera olika situationer.

Alla förskolor och skolor får tidningen

Lika värde skickas ut till alla förskolor med fler än fem anställda, till alla grundskolor, gymnasieskolor, grundsär- och gymnasiesärskolor, komvux, sfi, utbildningsförvaltningar och utbildningsnämnder eller motsvarande med flera.

Publicerat måndag 5 december 2016 Granskat fredag 18 maj 2018
Tillbaka till toppen