Fråga en rådgivare – ett stöd vid terminsstart

Efter sommarlovet stundar en ny terminsstart. Gunilla Salo, samordnare för tjänsten Fråga en rådgivare, berättar om tjänsten och vilka funderingar lärare och specialpedagoger har i början av en ny termin.

Hej Gunilla Salo! Höstterminen har precis dragit igång, vilka frågor kommer in till Fråga en rådgivare vid terminsstarten?

– Det är många som undrar hur de kan använda sina resurser på bästa sätt och hur de kan arbeta för att det ska vara så gynnsamt som möjligt för elever i behov av särskilt stöd. Vi får även frågor om olika kartläggningsmaterial gällande matematik, läs- och skriv samt flerspråkighet.

Vad har ni fått för respons om tjänsten?

– Vi har fått väldigt positiv respons! Både lärare och specialpedagoger tycker att det är bra att vår tjänst finns och att den är användbar på olika nivåer i det pedagogiska arbetet. Ibland får vi in problemställningar som är mer komplexa, då brukar vi hänvisa vidare till formuläret förfrågan om specialpedagogiskt stöd. Vi kan även vara till hjälp om någon har funderingar om hur ansökan ska fyllas i.

Ni har även blivit kontaktade av svenska skolor i Spanien som ville få rådgivning. Vad hade de för frågor och vilket stöd behövde de?

– De ville få mer kunskap om läromedel och extra fördjupning kring funktionsnedsättning och tillgänglig lärmiljö. Vissa specialpedagoger som befinner sig i andra länder har inte tillgång till något nätverk som de kan använda som bollplank vid frågor. Svenska skolor i andra länder skulle kunna ta kontakt med oss i ännu högre grad.

Vad har du för tips till de som har funderingar just nu?

– Vi har många besvarade frågor i våra redan publicerade svar, så mitt tips är att titta där först bland våra 19 frågekategorier. Frågeställningarna går dessutom att använda för sin egen fortbildning eller som diskussionsunderlag i sitt lärarlag.

Publicerat fredag 25 augusti 2017 Granskat fredag 19 oktober 2018