Fortsatt sämre villkor för utbildning för personer med funktionsnedsättning

Idag tisdag 27 mars klockan 08:00 presenteras och diskuteras rapporten Villkor för utbildning under ett webbsänt frukostseminarium i Stockholm. Rapporten laddar du kostnadsfritt och enkelt ner på vår webbplats.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har kartlagt vad olika studier och rapporter berättar om barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättnings tillgång till en likvärdig och tillgänglig utbildning och trygg lärmiljö.

Kartläggningen visar på flera brister i utbildningen. Barn, elever och vuxna med funktionsnedsättning kommer sällan själva till tals och får beskriva hur de ser på sin skolsituation, stödet påverkas bland annat av om det finns engagerade föräldrar och det finns en skillnad i om man får stöd beroende på om man är pojke eller flicka.

Villkoren i olika utbildningsmiljöer

– Så långt det har varit möjligt har vi fokuserat på att lyfta barns, elevers och vuxenstuderandes egna perspektiv på sin utbildningssituation. Men eftersom studier utifrån de här gruppernas egna uppfattningar är begränsade har vi också redovisat beskrivningar från lärare, skolledare och ett mer övergripande samhällsperspektiv, säger Cecilia Löfberg, projektledare på myndighetens forsknings- och utvecklingsenhet.

Folkhögskola fungerar bäst

Rapporten visar att det finns ett stort behov av utvecklingsarbete inom alla skolformer. En liten ljuspunkt är folkhögskolorna, här känner många studerande med funktionsnedsättning att de får det stöd de behöver och att deras förmågor ses som en tillgång.

– En fungerande utbildning som ger förutsättningar att lära sig och utvecklas är en av de absolut viktigaste faktorerna för att människor ska må bra och få förutsättningar att leva ett självständigt liv. Därför är det mycket bekymmersamt att vi i vår kartläggning så tydligt ser att många personer med funktionsnedsättning, vare sig de är barn, unga eller vuxna, inte får en tillgänglig utbildning, säger Fredrik Malmberg, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Dialog med skolhuvudmän i samtliga län

SPSM har en god bild av hur situationen för barn och studerande med funktionsnedsättning ser ut i varje län. Myndigheten finns på plats med verksamhet i hela landet och därmed finns det goda förutsättningar för att kunskap och stöd ska kunna användas i ännu högre grad.

– Vi vet att vårt stöd behövs och att vårt stöd gör skillnad. Vi behöver därför nå ut bättre och användas mer. Därför bjuder vi nu in samtliga skolhuvudmän i varje län till information och dialog om det specialpedagogiska stöd vi kan ge, avslutar Fredrik.

Publicerat måndag 1 april 2019