Förskolan planerades med barnen

Knattebo förskola har flyttat till nya lokaler i en gammal stenskola. För personalen innebar det en utmaning att planera den nya lärmiljön, som skulle utformas med höga krav på tillgänglighet. I planeringen fick också barnen vara delaktiga.

På utsidan ser det ut som en vanlig skola i rött tegel, med tre våningar, höga fönster och klocka på väggen. Inne ger inredningen och ljudnivån ett lugnt intryck. Dörrarna in till lekrummen har runda fönster som personalen kan titta in genom, medan barnen kan leka ostört. På en vägg finns ett schema med bilder som visar dagens aktiviteter.

Kicki Johansson, som är förskolechef i Ånge kommuns östra område, där Knattebo förskola ligger, hade sett möjlig­heterna med värderingsverktyget för tillgänglighet från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och ville att det skulle användas inför flytten. Samtidigt var det viktigt att ge personalen förutsättningar att utvecklas i sin roll.

– Istället för att se barnens svårigheter handlar det om att vi som arbetar i förskolan måste analysera och reflek­tera över lärmiljöns utformning och verksamheten ur andra perspektiv än tidigare, säger Kicki.

Utvecklingsmedel gav möjligheter

De sökte statsbidrag från SPSM till projektet "Fokus barnens delaktighet och tillgänglighet i förskolan" och kunde satsa lite extra på utvecklingen.

– Vi hade redan börjat planera inför flytten när vi läste om den fysiska miljön i värderingsverktyget. Det gjorde att vi fick tänka om för att ta hänsyn till hur tillgängligheten påverkas av ljud, ljus och hur barn kan påverkas av att det är för mycket saker framme, berättar Anna-Carin Degerbo, förskol­lärare på Knattebo.

Nya sätt att tänka om tillgänglighet och delaktighet innebär att hon och kollegorna Jennie Israelsson och Sussie Holmberg analyserar och har mer dialog än tidigare, både med varandra och tillsammans med barnen.

– Det handlar ofta om att vi funderar över varför vi gör som vi gör och att vi utmanar oss själva, säger Anna-Carin.

Bilder hjälper barnen att välja

För att få barnens perspektiv och göra dem delaktiga i flytten ställde de frågor för att få reda på vad som var viktigt för dem.

– De ville ha rum för speciella saker och har bland annat önskat olika material och ett skaparrum, med saker som finns framme hela tiden, säger Jennie.

I samlingen visar hon aktivitetskort med bilder, som ger barnen stöd att välja innelek. Det är lika många bilder för en aktivitet som det antal barn som får plats i leken. Ibland ställer hon öppna frågor för att stötta barnen att välja.

– Det gör att det blir lugnare innelek och vi kan väcka intresse för att leka nytt. En pojke som alltid väljer bilar och andra "pojkleksaker" kan till exempel få stöd att välja ett annat kort än han brukar. Målet med det är att ge barnen förståelse för andra människor och att det är det är okej att välja olika, säger Anna-Carin.

Det här reportaget publicerades i vår tidning Lika värde nummer 1, 2016.

Publicerat onsdag 13 april 2016 Granskat torsdag 17 maj 2018