Förskolan är tema för Lika värde

Alla barn är välkomna till förskolan. Men hur möter förskolan utmaningar som att få med alla barn i leken eller att ta emot ett barn med en ovanlig diagnos? I vårens nummer av Lika värde kan du läsa om hur några förskolor tagit sig an utmaningar med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Klossdammens förskola i Söderhamn fick möjlighet att använda en modell för att utveckla verksamheten, den modellen har sedan blivit ett webbaserat stödmaterial som alla kan ta del av. Ett lekprojekt på Södermalm i Stockholm har satsat på leklotsar och det har fått barn med autism blommat ut. När en förskola i Oxelösund skulle ta emot ett barn med en ovanlig diagnos fick de stöd av ett av Specialpedagogiska skolmyndighetens resurscenter med spetskompetens. Forskarintervjun handlar om hur förskolan kan omsätta forskning till praktik, kring barn med autismspektrumdiagnos.

I tidningen finns också en artikel om en studie av Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning, notiser om vad som händer inom skolområdet, nyheter från Specialpedagogiska skolmyndigheten och krönikor.

Alla förskolor och skolor får tidningen

Lika värde skickas ut till alla förskolor med fler än fem anställda, till alla grundskolor, gymnasieskolor, grundsär- och gymnasiesärskolor, komvux, sfi, utbildningsförvaltningar och utbildningsnämnder eller motsvarande med flera.

Publicerat fredag 12 maj 2017 Granskat fredag 19 oktober 2018