Östervångsskolan LundFoto: Drago Prvulovic/MalmöBild AB   2010-10-21

Forskning visar teckenspråkets betydelse i undervisningen

Specialpedagogiska skolmyndighetens Camilla Lindahl har studerat teckenspråkig tvåspråkig dialog i ett NO-klassrum. Nu är hon klar med sin doktorsavhandling vid Stockholms universitet.

Den 25 september försvarade Camilla sin forskning och hon håller en öppen föreläsning den 3 oktober. Avhandlingen heter "Tecken av betydelse. En studie av dialog i ett multimodalt, teckenspråkigt tvåspråkigt NO-klassrum".

Dialogen är inte beroende av fasta tecken

Både lärare och elever som har deltagit i studien är döva eller hörselskadade. Svenskt teckenspråk och svenska användes i klassrummet.

– Tidigare studier har fäst intresset vid fasta tecken och bekymrat sig över att det inte finns sådana för alla naturvetenskapliga begrepp. Den här studien visar att dialogen inte är beroende av fasta tecken. Den drivs i stället framåt genom ett utnyttjande av hela den tvåspråkiga repertoaren, säger Camilla.

Teckenspråket är en resurs

Studien är intressant för alla som kommer i kontakt med två- eller flerspråkiga elever. Camilla säger att vissa frågor är gemensamma för teckenspråkig tvåspråkighet och övrig två- eller flerspråkighet. Till exempel frågan hur lärare bäst stöttar sina flerspråkiga elever i ämnesundervisningen. Hon tror också att avhandlingen kan ge en god förståelse för betydelsen av teckenspråk i undervisningen av döva och hörselskadade elever.

– Naturvetenskapämnenas didaktik är ju i fokus i avhandlingen, men den diskuterar också hur ämne och språk är intimt sammanflätade och hur teckenspråk utgör en resurs i en tvåspråkig miljö. I det avseendet kan avhandlingen vara intressant för både skolledare och pedagoger med intresse för teckenspråkig tvåspråkig ämnesundervisning, säger hon.

Vid årsskiftet kommer Camilla tillbaka till Specialpedagogiska skolmyndigheten och Manillaskolan efter sin tjänstledighet.

Mer information

Läs mer om avhandlingen på Stockholm universitets webbplats

Läs hela avhandlingen (pdf) (PDF-dokument, 5 kB)

Publicerat fredag 25 september 2015 Granskat torsdag 17 mars 2016
Camilla Lindahl

Specialpedagogiska skolmyndighetens Camilla Lindahl har studerat teckenspråkig tvåspråkig dialog i ett NO-klassrum.