Omslag på Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning - lärarhandledning och exempelsamling

Flerspråkigt kartläggningsmaterial på spanska och polska

En svensk översättning av ett norskt flerspråkigt kartläggningsmaterial, som mäter tidig avkodning och läsning hos flerspråkiga elever finns nu att beställa via vår webbplats.

Materialet som består av en tvåspråkig lärarhandledning och elevhäften med prov kompletterades med en svensk inledning samt en exempelsamling där lärare, specialpedagoger och modersmålslärare i några svenska kommuner berättar om hur de har använt materialet.

Modersmålsläraren en nyckelperson

Kartläggningen bygger på att modersmålsläraren kartlägger modersmålet i samverkan med specialpedagogen, som i sin tur även kan kartlägga elevens läsutveckling på andraspråket.

– Både i Norge och i Sverige ser vi att användningen av materialet ökat samverkan mellan specialpedagoger och modersmålslärare kring de gemensamma eleverna på ett positivt sätt. Det här samarbetet behövs för att lärarna ska kunna identifiera de flerspråkiga elever som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter och för att bättre förstå vilka insatser som behövs, säger Elisabeth Lindén rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ladda ner eller beställ

Du kan ladda ner exempelsamlingen och lärarhandledningen på spanska och lärarhandledningen på polska eller beställa dem i vår webbshop.

Flerspråkig kartläggning - Exempelsamling
Flerspråkig kartläggning - Lärarhandledning, SPANSKA
Flerspråkig kartläggning - Lärarhandledning, POLSKA

Stort intresse för kartläggningsmaterialet

Det finns ett stort intresse för det materialet och tanken är att också ge ut det på språken arabiska och somaliska under 2014.

Publicerat tisdag 22 april 2014 Granskat torsdag 28 januari 2016