Flerspråkiga barn och elever är tema för tidningen Lika värde

Att arbeta med flerspråkiga barn och elever är både utmanande och givande berättar de vi träffat i reportagen i detta nummer. Vi har bland annat besökt Seminarieskolan i Landskrona där närmare 95 % av eleverna har svenska som andra språk och där man arbetar i blocksystem för att eleverna ska kunna tillgodose så mycket som möjligt av undervisningen. Vi hälsar även på i språkets hus i Malmö.

Forskarintervjun handlar om barns språksocialisation, kamratkulturer och identitetsarbete i mångkulturella miljöer.

Publicerat fredag 8 maj 2015 Granskat onsdag 27 januari 2016