En bild på Lena Häägg, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten

Fler elever stannar hemma, vad kan du göra?

Frågorna till myndigheten gällande lång och olovlig frånvaro ökar. Om du vill hjälpa en elev som riskerar problematisk frånvaro finns det några framgångsfaktorer: var uppmärksam på ströfrånvaro, satsa på tidiga insatser, ha tät kontakt med vårdnadshavare och skapa en systematik i skolans frånvarorutiner.

– Det är viktigt att skapa en förtroendefull relation till eleven som håller över tid, även vid svackor. Eleven ska alltid känna sig välkommen tillbaka till skolan igen. Det gäller också att ha tät samverkan med samhället i övrigt, till exempel barn- och ungdomspsykiatri, habilitering och socialtjänsten, säger vår rådgivare Lena Häägg.

Var ihärdig och ta reda på orsaken

TV-programmet Kalla fakta uppmärksammar i dagarna frågan elever med lång och olovlig frånvaro. I programmet säger man att minst 5 500 barn i Sverige inte har klarat av att gå till skolan under en längre period.
– Vi på myndigheten får också fler och fler frågor och förfrågningar från pedagoger, rektorer och föräldrar. Det finns alltid en orsak till att eleven är hemma och det gäller att vara ihärdig. Om eleven slutar att delta på idrottslektionen, ta reda på varför. Om eleven är hemma på grund att magont i flera dagar, fråga eleven om något är fel. Räkna med att en elev som har varit borta i tre veckor behöver ännu längre tid för att komma tillbaka, säger Lena Häägg.

Vårt stöd för att förebygga olovlig frånvaro

Specialpedagogiska skolmyndighetens studiepaket om NPF kan vara till stor hjälp för dig och din skola i arbetet med lång och olovlig frånvaro. Vi ger specialpedagogiskt stöd och det går även att kontakta vår frågetjänst Fråga en rådgivare. Dessutom kan du söka statsbidrag för att arbeta med just problematisk frånvaro och att främja närvaro.
– Vi arrangerar också tematräffar i Stockholm, i januari 2019, där vi berättar om lärande exempel och det finns även möjlighet att utbyta erfarenheter. Det går inte att anmäla sig till tematräffarna ännu men håll utkik här på vår webbplats, säger Lena Häägg.

Mer om myndighetens stöd och länk till Kalla fakta

Publicerat torsdag 6 december 2018