Två personer kollar på en datorskärm

Fem miljoner för att utveckla folkhögskolornas lärmiljöer

Specialpedagogiska skolmyndigheten har fått fem miljoner kronor för att analysera och utveckla folkhögskolornas lärmiljöer.

- När vi har en analys av hur folkhögskolorna anpassat lärmiljön för studerande med funktionsnedsättning idag kan vi se vad som behöver utvecklas, säger Leif Näfver chef för Statsbidragsavdelningen inom myndigheten.

Idag kan folkhögskolor få bidrag från SPSM för olika stödinsatser för att kursdeltagare med funktionsnedsättning ska kunna ta del av utbildningen. Det är bland annat bidrag för stödpersoner, anpassning av teknisk utrustning och ökad lärartäthet.

- Med det här nya uppdraget kan vi också stödja en utveckling av lärmiljön. Det är särskilt spännande med tanke på att folkhögskolor i flera fall varit först med att pröva nya arbetssätt, som sedan fått spridning till andra skolformer.

Uppföljning av minskad kostnadstäckning

Sedan några år får folkhögskolorna inte full kostnadstäckning från SPSM för stödpersoner till studerande med funktionsnedsättning. I dagsläget kan bidraget täcka 85 procent av kostnaderna. Myndigheten har gjort två uppföljningar av vad detta kan få för konsekvenser. Den senaste har just blivit klar.

- I den senaste uppföljningen ser vi att folkhögskolorna till stor del tar medel från annan verksamhet för att täcka kostnaderna. Andra konsekvenser är bland annat att kvaliteten på stödet blivit sämre och att skolorna har nekat sökande plats för att stödinsatserna skulle bli för kostsamma och det är oroande. Min för hoppning är att vi med denna satsning kan hitta nya sätt att göra utbildingen tillgänglig.

Hur analysen och utvecklingen av folkhögskolornas lärmiljöer kommer att genomföras är i dagsläget inte klart.

Rapporten Konsekvenser när bidraget inte täcker behovet fullt ut, finns att ladda ner eller beställa i vår butik.

Publicerat fredag 7 mars 2014 Granskat måndag 11 januari 2016