Får flickor och pojkar likvärdigt stöd i skolan?

Direktsänt frukostseminarium tisdagen den 25 september

Specialpedagogiska skolmyndigheten bjuder in till ett frukostseminarium för att diskutera skillnaderna i villkoren kopplat till genus, specialpedagogik och barn och elever med funktionsnedsättning. Följ seminariet direkt eller anmäl dig för att delta på plats.

Hur ser villkoren ut för flickor respektive pojkar med funktionsnedsättning i skolan? Är stödet likvärdigt så att alla får samma möjlighet att nå målen för sin utbildning? Den forskning som finns inom området är knapphändig. Men det finns indikationer på att skolor oftare upptäcker och sätter in stöd till pojkar än till flickor. Specialpedagogiska skolmyndighetens egen statistik visar till exempel att skolor i större utsträckning vänder sig till myndigheten för specialpedagogiskt stöd när det gäller pojkar än flickor.

Seminariet tar sin utgångspunkt i antologin Genus och specialpedagogik – praktiknära perspektiv, där forskare inom svensk och finsk specialpedagogisk forskning, genus- och funktionshinderforskning bidrar med åtta artiklar. Presentationen följs av ett panelsamtal om erfarenheter, utmaningar och möjligheter i arbetet med att skapa en likvärdig skola för alla.

Medverkande i panelsamtalet

Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Charlotta Pettersson, fil.dr. lektor i pedagogik inriktning specialpedagogik, Örebro universitet

Ann-Carita Evaldsson, professor i pedagogik, Uppsala universitet

Ann-Kristin Sandberg, förbundsordförande, Riksförbundet Attention

Liisa Sjöberg, 18 år, som lever med Asperger

Maude Wildow, rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Följ seminariet i direktsändning

Frukostseminariet kommer att direktsändas och du kan följa sändningen via vår YouTube-kanal. Tid för sändningen är 08:00-09:00. Sändningen teckenspråkstolkas.

En inspelad version kommer även att publiceras i efterhand på spsm.se.

Några platser kvar

Är du intresserad av att delta vid frukostseminariet finns några platser kvar. Sista anmälningsdag är torsdagen den 20 september och du anmäler dig genom att maila till frukostseminarium@spsm.se. Seminariet äger rum på Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm. Kaffe och smörgås serveras från klockan 07:30 och seminariet startar klockan 08:00

Ladda ner antologin

Antologin finns tillgänglig att ladda ner i vår webbutik. Den heter Genus och specialpedagogik – praktiknära perspektiv.

 

Publicerat fredag 19 oktober 2018