Fanny lär barn med hörselnedsättning att simma

Barn som är döva eller har hörselnedsättning, deras syskon samt barn till föräldrar som är döva eller har hörselnedsättning, får nu möjlighet att gå i teckenspråkig simskola i Umeå. Specialpedagogiska skolmyndigheten har träffat Fanny Lindblom, tidigare elev på Kristinaskolan, som är en av Simlabbets teckenspråkiga simtränare.

Fanny Lindblom är 21 år gammal och flyttade till sin hemstad Umeå i somras efter att ha tagit studentexamen från riksgymnasiet för döva i Örebro. Innan riksgymnasiet gick Fanny på Kristinaskolan i Härnösand som erbjuder teckenspråkig miljö för elever som är döva eller har hörselnedsättning i hela Norrland. Fanny blev involverad i Simlabbet efter att hennes pappa sett en annons i en lokaltidning i Umeå.

– I annonsen skrev de att de sökte efter någon som är teckenspråkig som ville utbilda sig till simtränare. I september fick vi som skulle bli simtränare en utbildning under två helger och en praktik under två veckor hos andra simtränare för att få inspiration till träningen på vår simskola. Simskolan satte igång den 6 oktober, berättar Fanny.

Simskolan hos Simlabbet är gratis. Det är i nuläget tre barngrupper som går i simskola varje lördag. I varje grupp finns två simtränare. En grupp finns för de yngsta barnen och två grupper finns för äldre barn. I grupperna finns barn som är döva eller har hörselnedsättning och hörande barn som har föräldrar eller syskon som är döva eller har hörselnedsättning.

– Vi använder svenskt teckenspråk i simskolan, men har även tal som stöd för dem som inte behärskar teckenspråk fullt ut, berättar Fanny.

Egna simerfarenheter

Fanny har själv simmat tidigare men slutade när hon var 18 år. Hon började i simskola i Umeå när hon var fyra år gammal, då fanns ingen teckenspråkig simgrupp. Hennes mamma var med henne i vattnet och tolkade allt simtränaren sa. När hon började i förskoleklass på Kristinaskolan i Härnösand hade hon i början teckenspråkiga simtränare. När hon blev äldre simmade hon bland hörande. Då fanns det utmaningar i kommunikationen, men hon blev ändå sporrad att utvecklas som simmare.

– Jag fick uppleva ökad konkurrens bland hörande då vi var fler simmare som konkurrerade med varandra jämfört med när jag enbart tränade med andra döva och hörselskadade. Men det var tuffare att simma som hörselskadad bland hörande. Jag hörde ingenting i vattnet utan mina CI, kokleaimplantat. Jag kunde känna mig lite utanför och missade en hel del småsnack som jag inte kunde höra, som exempelvis vad man skulle göra i helgen. Så jag är tacksam över att jag först hade teckenspråkiga simtränare. Tack vare det fick jag en trygg grund att stå på, vilket gjorde det lättare att träna bland hörande.

Fantastisk skolgång på Kristinaskolan

Fanny beskriver sin skolgång på Kristinaskolan som fantastisk och att några av de bästa lärarna hon har haft fanns på Kristinaskolan.

– På Kristinaskolan fick jag en fullt teckenspråkig miljö. Jag hade bra kontakt och relation med mina lärare under alla mina år på skolan. Dock upplever jag att kvalitet i utbildningen alltid kan bli lite bättre.

Arbete vid sidan av Simlabbet

Förutom att engagera sig i Simlabbet arbetar Fanny som kassapersonal på en restaurang och som extrapersonal inom hemtjänsten. På restaurangen tar hon emot beställningar, pratar med kunder och plockar undan mat och liknande.

– Att jag kan prata och höra är egentligen bara en bonus och inte lika viktigt som att kunna teckenspråk. Svenskt teckenspråk är mitt första och viktigaste språk och ett språk som jag känner mig fullständigt trygg i. Med teckenspråk kan jag förstå och göra mig förstådd till hundra procent När jag pratar hör jag inte alltid vad andra säger. På restaurangen fungerar det jättebra och jag trivs bra med mina arbetsuppgifter och mina kollegor. Det kan emellanåt bli mycket ljud runtomkring mig, men fördelarna väger upp det.

Mer om Simlabbet

Simlabbet är ett projekt som erbjuder teckenspråkig simskola i Umeå. Projektet drivs av Girls in Sport i samarbete med Hörselskadades riksförbund och Umeå kommun, med stöd av Vinnova. Simlabbet har även fått en hel del projektstöd från andra håll.

Publicerat måndag 10 december 2018