Extra anpassningar är tema för Lika värde

Extra anpassningar finns för att göra undervisningen mer tillgänglig för eleverna. I årets höstnummer av Lika värde kan du läsa om hur tre skolor har utvecklat nya arbetssätt för att möta sina elevers behov.

Personalen på Falkvikgårdens skola upplevde att barnen som behövde mest hjälp av vuxna fick minst. Därför kom de igång med ett nytt arbetssätt med skiftande grupper som ger alla barnen tryggare skolmiljö. El- och energiprogrammet på Jämtlands gymnasium startade 2016 projektet "Alla ska med!" som handlar om att utveckla arbetssättet på en yrkesutbildning utifrån fyra olika byggstenar. Ekhamraskolan arbetar för att skapa trygghet och goda relationer. Där är extra anpassningar och särskilt stöd inget speciellt, utan något som hör till det dagliga arbetet.

Forskarintervjun tar upp en jämförande studie om hur personer med utvecklingsstörning blir bemötta av olika organisationer. Det finns också en artikel om hur utbildning i specialpedagogik bidrar till ökad inkludering och en minskning av elever i särskilda undervisningsgrupper.

Alla förskolor och skolor får tidningen

Lika värde skickas ut till alla förskolor med fler än fem anställda, till alla grundskolor, gymnasieskolor, grundsär- och gymnasiesärskolor, komvux, sfi, utbildningsförvaltningar och utbildningsnämnder eller motsvarande med flera.

Publicerat måndag 25 september 2017 Granskat fredag 19 oktober 2018