Tre elever sitter vid en varsin bänk i ett klassrum. En pedagog förklarar något för en av eleverna.

Ett utvecklat språk ökar kunskapsutvecklingen

Hur kan du genom en språk- och kunskapsutvecklande undervisning främja elevernas lärande och måluppfyllelse? Vad innebär en tillgänglig lärmiljö? Hur kan språkutvecklande arbetssätt gynna elevernas kunskapsutveckling?

Detta är frågor som behandlas på tematräffen Språk- och kunskapsutvecklande arbetsmetoder på gymnasiet. Föreläsare är Åsa Edenfeldt, förstelärare på Täby Enskilda gymnasium, berättar mer om vår tematräff.

Hej Åsa, du ska föreläsa på tematräffen Språk- och kunskapsutvecklande arbetsmetoder på gymnasiet, kan du berätta lite kort vad du kommer att prata om?

Jag kommer att prata om vad som kännetecknar språkutvecklande undervisning och varför det är viktigt att alla lärare i skolan hjälps åt med detta uppdrag. Jag kommer även att berätta om mina egna och mina kollegors erfarenheter av språkutvecklande arbete och dela med mig av konkreta tips från olika ämnen.

Mitt mål är att kommunicera vilka positiva effekter språkutvecklande undervisning har på elevers lärande.

Varför tror du att just språkutvecklande undervisning är så viktig?

Olika ämnen har olika språk. Svenskläraren har en speciell roll när det gäller elevers läsande och skrivande, men är inte expert på texterna i religion, labbrapporter i biologi eller matematiska resonemang. Lärare i olika ämnen behöver hjälpas åt här. Genom att synliggöra vilket språk som kännetecknar texterna i olika ämnen bidrar vi alla till att stärka elevernas läsförståelse och skriftliga kompetens. Att arbeta språkutvecklande är dessutom i mina ögon att arbeta formativt och inkluderande.

Vad behöver lärare tänka på i arbetet med att stärka elevernas språkutveckling?

Att det inte behöver vara svårt eller komplicerat. Ofta handlar det om att vi lärare synliggör en tyst kunskap som vi redan har, till exempel om hur texterna i vårt ämne är strukturerade eller formulerade språkligt.

Den 15 februari är det dags för tematräffen du ska medverka i, vad kommer deltagarna att få med sig från dagen?

Jag hoppas att de får med sig fördjupad kunskap om vad det innebär att arbeta språkutvecklande och många konkreta tips på hur man kan sätta igång det språkutvecklande arbetet omgående i klassrummet.

Publicerat fredag 19 oktober 2018