Ett unikt nätverk som inspirerar specialpedagoger i förskolan

För fjärde året i rad anordnas ett inspirationsnätverk för specialpedagogerna som arbetar i förskolan. En gång per termin träffas specialpedagoger från 18 kommuner för att utbyta kunskaper och erfarenheter samt inspirera varandra.

Inspirationsnätverket riktar sig till specialpedagoger i förskolorna i 16 Värmlands kommuner och de två närliggande kommunerna Laxå och Askersund. Idén om att starta ett inspirationsnätverk kom från Bibbi Larsliden och Ulla-Britt Lihagen, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Bibbi och Ulla-Britt märkte att specialpedagoger i förskolan sökte liknande stöd hos dem under 2014. De flesta behövde ha råd angående barn i förskolan som hade svårt med lek, samspel, språk och kommunikation. Som rådgivare såg deatt det fanns ett behov hos specialpedagoger att få delta i ett forum, då de inte alltid ingår i elevhälsan och kan uppleva sig ensamma i sina verksamheter. Det behovet är syftet till att nätverket startade och att det fortsätter att anordnas.

Ett nätverk med aktiva deltagare

Träffarna sker en gång per termin och det som gör nätverket unikt är att det är kommunerna och specialpedagogerna som turas om att hålla i träffarna:

– Vi var tydliga redan från början att varken jag eller Ulla-Britt kunde hålla i ett nätverk för 35 specialpedagoger. Vi ansvarade för uppstarten av nätverket, men sedan lade vi över ansvaret på kommunerna. För att nätverket skulle kunna fortgå krävdes det att kommunerna skulle vara aktiva. Det är ju viktigt att det är deras behov av att träffas som motiverar att nätverket finns, inte att bara vi tycker det är viktigt säger Bibbi.

Vid varje träff är det den ansvarige kommunen som får bestämma vad de vill dela med sig av till sina kollegor. Tidigare år har specialpedagogerna fördjupat sig inom bland annat tillgänglighet, anknytningsteorier, inskolning i förskolan och om den mångkulturella förskolan. Bibbi och Ulla-Britt brukar även informera om Specialpedagogiska skolmyndighetens olika erbjudanden till exempel nätbaserade kurser, studiepaket och stödmaterial och om ämnen utifrån kommunernas önskemål. Varje inspirationsnätverksträff avslutas med ett erfarenhetsutbyte, då alla representanter från varje kommun får utrymme att sitta i mindre grupper och diskutera. Bibbi tror att en av nätverkets framgångsfaktorer är att innan alla skiljs åt, har de redan bestämt vilken kommun som håller i nästa inspirationsnätverksträff ett halvår därpå, vilket möjliggör för att så många som möjligt ska kunna delta.

En kraftkälla för specialpedagogerna

Nätverket ger kraft till specialpedagogerna och inspirerar många att fundera över sina verksamheter och vilka möjligheter som finns:

– Nätverket ger många ringar på vattnet och de som har deltagit brukar säga att de blivit jätteinspirerade och peppade. Specialpedagogerna får kraft genom att höra andras dilemman och hur de löser dem. Många specialpedagoger känner sig trötta och uppgivna när de kommer hit, men när det är dags att åka hem har de fått ny energi och känner sig inspirerade till att jobba vidare berättar Bibbi.

Genom att kommunerna är närliggande möjliggör det att specialpedagogerna kan fortsätta att hålla kontakten med varandra och besöka varandra regelbundet. Bibbi och Ulla-Britt tycker att nätverket är ett roligt och viktigt inslag i deras arbete som rådgivare:

– Det är roligt och inspirerande att stötta specialpedagogerna. Många barn har behov av extra stöd, detta bidrar till att behovet av specialpedagogernas kompetens också ökar. All forskning pekar på att tidiga insatser för barn i behov av särskilt stöd är viktigt. Specialpedagogerna ska arbeta förebyggande och främja barns utveckling, därför är det viktigt med ett nätverk där kunskaper och erfarenheter kan utbytas om hur de jobbar i olika kommuner.

Uppmanar andra att starta egna inspirationsnätverk

Inspirationsnätverket är ett lokalt nätverk. Bibbi och Ulla-Britt riktar sig till de kommuner som är deras uppdragsområden som rådgivare i Södra teamet, Mellersta regionen och där de har en naturlig kontakt.

– Vi vill uppmana andra kommuner att starta ett nätverk med sina närliggande kommuner. Specialpedagogerna i förskolan runt om i kommunerna har likande uppdrag och står i många fall inför samma dilemman. Att ta del av vilka utvecklingsarbeten och satsningar som gjorts i grannkommunen är inspirerande. Att ta reda på vad andra gör och har gjort stärker den egna kommunen och goda exempel får spridning.

Nästa inspirationsnätverksträff sker den 31 mars i Laxå kommun. Då kommer de bland annat behandla ämnen som hur de kan stärka sig mot rasism i förskola och skola, även ta del av TAKK utbildning samt hur förskolorna i kommunen arbetar med Specialpedagogiska skolmyndighetens Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning samt Stödmaterial för förskolan.

Publicerat måndag 6 mars 2017 Granskat fredag 19 oktober 2018