Henry Svahn, en av SPSM:s medarbetare

Ett språk i bilder på pictogram.se

Har du sett den klassiska toalettskylten? Eller kanske symbolen för restaurang? Då har du varit i kontakt med piktogram, ett bildspråk som framställts för att kommunicera över språkliga barriärer.

I år firar webbplatsen pictogram.se och webbaserade tjänsten Picto online tio-respektive femårsjubileum. Nytt för i år är att onlinetjänsten har integrerats i pictogram.se, för att bli ännu mer tillgänglig och lättåtkomlig för användaren.

Picto online finns i 15 olika språkversioner och har en stor, och växande, skara användare. Bland användarna hittas allt från speciallärare till logopeder och arkitekter, och bilderna används lika gärna i skolan och arbetslivet som vid uppmärkning av offentliga miljöer.

En levande bildbank

Henry Svahn är illustratör på Specialpedagogiska skolmyndigheten, och en av initiativtagarna till pictogram.se. Henry har ritat nästan alla av de drygt 2 000 pictobilderna som finns i databasen, och uppdaterar bildförrådet efter användarnas önskemål. Tack vare bildernas höga kvalitét så tas de kontinuerligt upp av Swedish Standards Institute (SIS) system.

– Det svåraste är att hålla en konsekvent formgivning i ett så stort material, med såväl konkreta som abstrakta begrepp. Ett exempel på mina utmaningar var att skapa en generell pictobild för ordet spännande, säger Henry, som för närvarande skissar på en revidering för ordet ont.

Publicerat onsdag 13 november 2013 Granskat måndag 11 januari 2016