Ett lyft för förskolorna i Ragunda

I Ragunda kommun finns både ambition och vilja att utveckla förskolan.
– Vi såg att vi inte hade en likvärdig förskola, vi jobbade olika och kompetensen såg väldigt olika ut, säger Lie Östborg, förskolechef i kommunen.

En del förskolor arbetade bra med läroplanen och andra mindre bra. Och i hanteringen av barn med särskilda behov var det olika faktorer som spelade in: barnets problematik, personalens kompetens och barngruppsammansättningen.

Tillsammans med två biträdande förskolechefer har hon satsat hårt på att öka samsynen och bygga en verksamhet som fungerar för alla barn. Med hjälp av rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten och det stödmaterial för förskolan som myndigheten tagit fram, ser Lie hur personalen motiverats och engagerats till att utveckla förskolan.

Satsat på att utbilda pedagogerna

Ragunda kommun i Jämtlands län är en av de minsta i landet. De kämpar med en välbekant problematik för glesbygden. Avstånden är långa, utflyttningen hög och det är svårt att hitta och behålla kompetent personal.

Bilden av barnen i förskolan här är samma som i större delen av landet. På flera avdelningar finns det barn med särskilda behov.

– Att bara sätta in resurspersoner i grupper där det behövs stöd, fungerar inte. Det kan bli för mycket personal och då blir det svårt att samverka, menar Lie.
Därför satsade kommunen istället på att utbilda pedagogerna på sina fem förskolor.

– Barnen har sällan fått diagnoser, men vi ser behov hos ungefär ett till två barn per avdelning. Det kan vara alltifrån tal och språk till barn med mycket tydligare behovsbild, säger Lie.

Inspirerande lekmiljöer

Förskolornas arbetslag har systematiskt gått igenom "Stödmaterial för förskolan" tillsammans med rådgivarna. Lie har förberett genom att se till att alla arbetslag har samma förutsättningar att ta till sig materialet.

– Det är sällan som vi kan sitta tillsammans hela arbetslaget. Det är verkligen uppskattat, säger Helena Redlund som är förskollärare på förskolan Smultronet.

I ganska högt tempo har förskolorna arbetat igenom de olika stegen. De tyckte att kapitlet om trygghet kändes rätt självklart. Men i avsnittet om lek har de tagit fasta på en hel del. Medvetet eller omedvetet så har förskolan Smultronet väldigt inspirerande lekmiljöer. De har arbetat fram lekmiljöer som kan användas på många olika sätt med lite hjälp av fantasin.

– Någon börjar med en idé som vi spinner vidare på tillsammans. Barnen har inte direkt varit tillfrågade men ändå satt sin prägel, säger Helena.

Att arbetslaget ser positivt på utveckling är något Helena skriver under på. Hon har varit med sedan förskolan startade för 25 år sedan och inom kort kommer hon att få se sitt barnbarn kliva över tröskeln till Smultronet.

– Det är klart att man måste utvecklas. Det gäller förskolan också. Hur skulle jag annars kunnat vara kvar på samma ställe? Senast har vi arbetat medvetet med temat rymden, något som både vi och barnen lärt oss mycket av.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde 2 2019

Publicerat onsdag 21 augusti 2019