Två tjejer som sitter och kliipper i papper och fler personer i bakgrunden

Erfarenheter av inkludering delas på europeisk konferens

Nu samlas tongivande personer från Europa i Borås för att genom utbyte och samarbete jobba för bättre inkludering i varje land.

Genom tidigare kontakter vid föreläsningar i Europa bjuder Specialpedagogiska skolmyndigheten och Högskolan i Borås in deltagare till en internationell konferens. Deltagarna har olika bakgrund. Det är personer från departement och myndigheter och det är forskare.

Intresset för det specialpedagogiska stöd och den forskning som bedrivs här i Sverige har väckts under tidigare konferenser där olika exempel har presenterats. Det har väckt deltagarnas intresse för att komma hit och ta del av vårt arbete kring inkludering.

– Det känns väldigt inspirerande. Det är den första internationella konferensen av detta slag, säger Per Skoglundh, Forskning och utvecklingssamordnare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, som är en av initiativtagarna.

Det är 45 personer från sju länder som kommer. Konferensen genomförs 9-10 september i på Högskolan i Borås.

Vi står inför samma utmaningar – utbytet är värdefullt

Konferensens paroll är: Den stora utmaningen i dag och i framtiden är att inkludera alla medborgare i förskola, skola, arbetslivet och det sociala samhället.

– Det är väldigt viktigt och värdefullt att samarbeta och lära av varandra över landsgränserna, säger Per. Vi står inför samma utmaningar.

Per berättar att syftet med den internationella konferensen är att upprätthålla en arena och agenda som bygger på nyfikenhet, kreativitet och samspel. Deltagarna har ett intresse och en position som gör det möjligt för dem att sprida kunskapen och arbeta för ett mer inkluderande system i varje land. Genom det samarbetet vill man uppnå:

  • ökad tydlighet av de aktuella utmaningarna för integration och de strategier som utvecklats i varje land
  • ökad tydlighet av forskningsresultat i varje land och i Europa
  • en konstruktiv dialog om hur man kan påverka viktiga mekanismer och faktorer för integration
  • en fruktbar dialog om fortsatt samarbete mellan länder och aktörer för att stärka den hållbara utvecklingen och forskningen.
Publicerat måndag 8 september 2014 Granskat måndag 11 januari 2016