Entreprenörskap för ökad delaktighet

För Ann Gomér har skrivandet alltid varit lätt och okomplicerat. Därför tog hon saken i egna händer när det visade sig att det saknades litteratur och läromedel till hennes dotter och andra ungdomar som har en utvecklingsstörning.

När vi möter författaren och entreprenören Ann Gomér under Lärvux rikskonferens i Gävle har hon precis mottagit stora applåder efter sin berättelse om hur man kan motivera ett livslångt lärande i gemenskap med andra. Hon berättade om resan från Kika på Ika, ett teckenspråkssamarbete med Ika Nord till egna internationellt prisbelönta böcker för unga vuxna med utvecklingsstörning.

Berätta om hur det började!

­– Jag upplevde en brist på läromedel som riktade sig till unga i min dotters situation, som har en utvecklingsstörning och som är i behov av lättlästa böcker och bildstöd som beskriver vardagliga situationer som att bli kär, fira jul och gå och bowla. De böcker som fanns var riktade till yngre barn vilket inte kändes värdigt att för dem på gymnasiesärskolan eller särvux. Det blir ju som att läsa Totte-böckerna för en läskunnig åttaåring. Det var så böckerna om Moa och Linus föddes, hittills har det blivit 10 böcker, alla med produktionsstöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Hur upplever du produktionsstödet från SPSM?

­– Som nödvändigt först och främst, den här sortens litteratur skriver man ju inte för att bli rik utan för att fylla en viktig lucka som skapar bättre förutsättningar för unga med en utvecklingsstörning att känna delaktighet. De har ju samma typ av känslor och behov som vi andra och behöver känna att de inte är ensamma om sina funderingar. Böckerna gör att de har någon att identifiera sig med. Så ja, produktionsstödet har varit viktigt och är fortsatt viktigt,

Jag har ju precis blivit beviljad att skriva ytterligare fem böcker med Moa och Linus där viktiga ämnen som sexualitet, liv och död och konflikthantering med föräldrar och kompisar tas upp. Jag kan också nämna att böckerna om Moa finns som filmer och både Linus och Moa-böckerna har TAKK-symboler ihop med texten. I kommande böcker kommer TAKK finnas som bilaga.

Du har fler böcker med dig idag, berätta gärna om dem

– Visst kan jag det! Så här gör man, är ett helt nytt läromedel för elever som behöver förbereda sig inför och ha bildstöd i vissa aktiviteter. Det är dragspelsböcker med fem bilder i varje bok som bilder och en kort text kronologiskt beskriver de olika momenten när man ska åka tåg eller gå till doktorn. Boken kommer även som separat app och speaker. Läromedlet är producerat i nära samarbete med en referensgrupp pedagoger från särskolan och med produktionsstöd från SPSM.

– Jag har även med mig de  populära böckerna Börja jobba som är skrivna av Kerstin Frii som förut drev Lilla TL förlag. De riktar sig till unga vuxna som är på väg ut i arbetslivet. Hennes böcker, som också fått produktionsstöd av SPSM, säljs numera av mig.

– Till sist, serien Hon och han, där vi får möta Ebba och Filip. Böckerna har jag skrivit på lättläst svenska för Vilja förlag. Målgrupp för böckerna är nysvenskar som deltar i SFI-undervisning men det har visat sig att böckerna passar alldeles utmärkt även för unga vuxna som behöver väldigt lättlästa böcker. Böckerna beskriver vardagliga saker som att flörta, att resa och när det krockar i tvättstugan med grannarna. Till böckerna finns arbetsmaterial som man kan använda i undervisningen.

Publicerat fredag 29 september 2017 Granskat fredag 19 oktober 2018