Produktbild för läromedlet Enkla maskiner.

Enkla maskiner - ett läromedel på svenskt teckenspråk

”Enkla maskiner” är en läromedelsserie på svenskt teckenspråk som innehåller sex avsnitt. Syftet med läromedelsserien är att på ett tydligt och enkelt sätt förklara och beskriva de enkla maskinernas funktion och betydelse för människan.

Enkla maskiner hjälper oss människor att spara kraft vid arbete och har fått sitt samlingsnamn av att de bara kräver en enkel kraft för att utföra ett mekaniskt arbete. Serien innehåller följande avsnitt:

  • Skruven
  • Hjulet
  • Hävstången
  • Lutande planet
  • Kilen
  • Block och talja

Varje avsnitt är uppdelat i en faktadel och en kortfilm och har en total speltid på cirka 10 minuter. I faktadelarna förklarar programledaren vad enkla maskiner är för något och hur de underlättar för människan och i kortfilmerna ”Stig och Rut” får man följa hur Stig möter olika hinder och hur han försöker lösa dem, först själv och sedan med hjälp av Rut och de enkla maskinerna.

Enkla maskiner är ett läromedel som lämpar sig väl för elever i årskurs 3-4, men kan också vara värdeskapande för andra årskurser.

Enkla maskiner - ett läromedel på svenskt teckenspråk

Enkla maskiner är en läromedelsserie på svenskt teckenspråk som lyfter de enkla maskinerna: Skruven, Hjulet, Hävstången, Lutande planet, Kilen och Block och talja. Syftet med materialet är att på ett tydligt och enkelt sätt förklara och beskriva de enkla maskinernas funktioner och betydelse för människan.

Publicerat fredag 16 april 2021