En skola för alla – storsatsning i Motala kommun

Motala kommun har under fyra år jobbat med en satsning som heter En skola för alla som omfattar all personal, från förskola till gymnasiet, och har i delar av det arbetet haft stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Det är resultatet av en stor översyn som kommunen gjorde med hjälp av en extern konsult. En av komponenterna i En skola för alla handlar om kompetensutveckling och består av tre delar: it i lärandet, bemötande (ICDP) och ökad kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Det är i den tredje delen som SPSM har varit delaktiga.

Platengymnasiet en av de skolor som är med i satsningen

Christina Billemar är rektor för Platengymnasiet som är en av skolorna som är med i detta. Christina är också med i den arbetsgrupp som Motala kommun bildade för att ansvara för kompetensutvecklingen. Hon berättar om varför det blev en satsning på just NPF:

– Vi började med att skicka ut frågor till all personal för att kartlägga behovet och situationen. Det var också en chans för alla att vara med och tycka till.

Resultatet visade bland annat på att många ville ha påfyllning av kunskap när det gällde att möta barn och elever med behov av stöd. Christina kommenterar:

– Det som är bra för de här eleverna, passar också bra för alla elever. I det här sammanhanget kom SPSM:s uppdragsutbildningar inom NPF så lägligt också.

SPSM var med i de första utbildningsinsatserna. När uppdragsutbildningarna sedan upphörde fortsatte Motala kommun i egen regi och anställde en förstelärare som fortsatte det här utbildningsarbetet.

Utvärdering av utbildningen gav positiva resultat

När 440 deltagare hade gått uppdragsutbildningen inom NPF gjorde Motala kommun en utvärdering tillsammans med SPSM. Över 85 procent tyckte att utbildningen kunde möta de utmaningar och behov som de hade vid kursstarten. Deltagarna tog bland annat upp att de fått både ny kunskap och bra verktyg.

SPSM har under satsningens gång omarbetat den nätbaserade baskursen NPF och istället gjort ett studiepaket som nu är helt upplagt för självstudier och som finns på webbplatsen. Studierna görs utifrån inspelade föreläsningar och artiklar och materialet diskuteras sedan vid ett antal fysiska träffar.

– Vi jobbade igenom studiepaketet i grupp och vi hade blandade grupper där till exempel både elevassistenter och lärare var med, säger Christina.

En framgångsfaktor som Christina ser är att Motala kommun bestämde att all personal skulle vara med i satsningen på kompetensutveckling inom NPF:

– Det är en tydlig signal från arbetsgivaren att det är det här perspektivet vi ska ha i Motala kommun.

En annan framgångsfaktor tror hon handlar om att arbetslagen gått utbildningssatsningen tillsammans och fått möjlighet att diskutera vad de står inför för utmaningar i vardagen. En tredje faktor som hon ser är att de har hållit i den här satsningen som har skett över en längre tidsperiod. Den första gruppen gick utbildningen för drygt tre år sedan och den sista går våren 2017.

– En förutsättning har varit den hjälp och stöd vi har fått från SPSM. Det har varit ett gott samarbete, säger Christina och avslutar:

– Vi är väldigt nöjda och vi märker bland annat att det har skett en attitydförändring.

SPSM:s studiepaket NPF

Agneta Hell, rådgivare inom SPSM, berättar att det här uppdraget mynnar ut från samverkan med skolhuvudman:

– Vi var med och startade upp det här arbetet i Motala kommun i form av sju uppdragsutbildningar där det fanns med två kursledare från SPSM. När vi hade utvecklat det webbaserade studiepaketet NPF för självstudier kunde kommunen köra utbildningarna på egen hand.

Studiepaket NPF vänder sig till de som i sitt pedagogiska arbete möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autismspektrumtillstånd och adhd.

Publicerat torsdag 16 februari 2017 Granskat fredag 19 oktober 2018