En sällsynt film om en sällsynt diagnos

Dags för premiär! Idag på dagen för sällsynta diagnoser premiärvisar vi i Örebro filmen "Att gå bredvid". Det är en film som SPSM:s Resurscenter syn tagit fram med olika berättelser som kan visa på möjligheter kring Spielmeyer-Vogts sjukdom. Filmen ingår som ett av flera verktyg i arbetet med fördjupat specialpedagogiskt stöd kring personer med den sällsynta diagnosen.

"Att gå bredvid" visar hur några personer upplever sin situation då deras barn, elev eller patient fått diagnosen Spielmeyer-Vogts sjukdom. Filmen visar också hur diagnosen påverkar olika personer och olika funktioner samt vilket stöd som behövs av skola och samhälle. Berättelserna ger en unik kunskap om det individuella och speciella stöd det finns behov av, både vad det gäller pedagogik, olika anpassningar och stödfunktioner. Filmen är ett verktyg i SPSM:s rådgivande uppdrag för personer med diagnosen Spielmeyer-Vogts sjukdom, tillsammans med den handledning myndigheten erbjuder.

– Filmen beskriver många människors situation ur olika perspektiv och är helt unik, berättar Stig-Åke Larsson, rådgivare på Resurscenter syn i Örebro.

– Det har varit en känslosam resa att arbeta med filmen. Under en sådan här produktion blir det så påtagligt hur stort och komplext, men samtidigt givande och svårt, detta jobb är. Jag är så tacksam att få gå bredvid, konstaterar Mia Rundgren Kling, rådgivare på Resurscenter syn i Örebro.

Filmen "Att gå bredvid" är uppdelad i tre avsnitt: barndomstiden, ungdomstiden och vuxentiden. Hela filmen är 1 timme och 7 minuter lång. Avsnitt 1, barndomstiden, hittar du här på webben via länken nedan.

Publicerat måndag 29 februari 2016 Granskat torsdag 24 mars 2016