En likvärdig skola är tema för tidningen Lika värde

Vi har träffat några eldsjälar som hellre ser möjligheter och utmaningar än hinder och problem. Det är Ing-Britt Bengtsson, som tagit initiativ till en verksamhet som riktar sig till hemmasittande elever och Gunilla Almgren Bäck som enträget arbetar för att infoga it i lärandet.

Läs också om en elev som får deltidsutbildning på Kristinaskolan och intervjun med forskaren Alan Dyson, som är en av huvudföreläsarna på konferensen Lika värde i februari. Som vanligt finns också notiser från omvärlden och nyheter från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Publicerat fredag 6 december 2013 Granskat torsdag 28 januari 2016