Bilden visar en Ipad med appen RättVisat

En app för att underlätta vid kommunikations­svårigheter

För personer som har svårt att kommunicera vad de vill och känner kan ett digitalt kommunikationspass underlätta vardagen. I ett kommunikationspass finns samlad information där du berättar vem du är, hur du kommunicerar och hur du vill bli bemött.

Johnny Andersson, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, har varit med i referensgruppen vid framtagandet av en app som fungerar som ett digitalt kommunikationspass. Det är Bräcke diakoni utanför Göteborg som, med medel från Arvsfonden, tagit fram appen RättVisat. I RättVisat, som är kostnadsfri, kan du själv eller personer i din omgivning filma, fota och beskriva vem du är och hur du kommunicerar.

– Kommunikationspass förekommer vanligtvis i bokform. Att beskriva i text hur någon kommunicerar kan vara komplicerat eftersom mottagarna kan tolka texten på olika sätt, och beskrivningarna kan bli väldigt omfattande. Men att visa på film hur någon till exempel säger ja eller nej, eller uttrycker sig på andra sätt blir tydligt och konkret, säger Johnny.

Flera användningsområden

Genom det digitala kommunikationspasset får boendepersonal eller skolpersonal möjlighet att ta del av samma information, på samma sätt. Personalen kan själva läsa sig till det som är viktigt att veta, istället för att någon ska föra informationen vidare muntligt vid till exempel en introduktion.

– Kommunikationspasset ger användaren makt över sin kommunikation. Jag berättar för dig hur jag vill bli bemött, och jag väljer vad jag vill berätta. Har användaren inte förmågan att själv berätta finns det möjlighet att personal eller anhöriga spelar in filmer för att undvika missförstånd och feltolkningar, säger Johnny.

Den dokumenterade informationen kan till exempel även användas av arbetslag i en skola, för att hitta en samsyn kring en elevs kommunikation. Det kan minska risken att eleven får olika mottagande beroende på vilket klassrum eleven befinner sig i, eller vilken lektion som står på schemat.

– RättVisat kan även användas av de som inte direkt har kommunikativa svårigheter men av någon anledning inte vill vara bärare av sin kommunikation. På så sätt överlåts ansvaret till personer i omgivningen att själva ta till sig informationen i kommunikationspasset. Det hela beror på vad man har för mål med kommunikationen, säger Johnny.

Fortsatt utveckling av appen

Det pågår ett fortsatt arbete med utvecklingen av RättVisat och en ny version kommer att komma ut så småningom. Just nu går appen endast att använda till Ipad, men i och med den nya versionen är tanken att den även ska finnas för mobiltelefoner och andra operativsystem.

– Projektet arbetar med att utveckla funktionerna så RättVisat även kan bli användbar för andra målgrupper, till exempel personer med neuropsykiatriska diagnoser, avslutar Johnny.

Publicerat fredag 19 oktober 2018