Direktsändning av frukostseminarium

Elevhälsoarbete i toppklass

Direktsänt Frukostseminarium onsdag den 9 maj

Specialpedagogiska skolmyndigheten bjuder in till ett frukostseminarium för att diskutera elevhälsans utveckling med flera viktiga aktörer. Följ seminariet direkt eller anmäl dig för att delta på plats.

För att nå välbefinnande och måluppfyllelse hos eleverna behöver lärande och hälsa gå hand i hand. Vad gör vi för att komma dit?

Under våren har Specialpedagogiska skolmyndigheten lanserat ett nytt stödmaterial om elevhälsa och släppt antologin Elevhälsoarbete under utveckling. I antologin beskriver fyra forskare den förändringsprocess som behövs inom skolans elevhälsoarbete för att uppnå en god skolmiljö som främjar elevernas hälsa, lärande och utveckling.

Seminariet tar sin utgångspunkt i antologin och följs av ett samtal om hur samhällets olika aktörer kan samverka för att stödja och möjliggöra en fullständig skolgång med goda skolresultat för alla barn oavsett förutsättningar.

Medverkande i panelsamtalet

  • Fredrik Malmberg, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten, som moderator
  • Kerstin Evelius, nationell samordnare inom psykisk hälsa, Socialdepartementet
  • Jakob Amnér, förbundsordförande, Sveriges elevråd – SVEA
  • Åsa Fahlén, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund
  • Maria Leonardsson, rektor, Täljegymnasiet, Södertälje kommun
  • Pia Skott, fil. dr i pedagogik, Stockholms universitet
  • Erica Sjöberg, rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Cecilia Löfberg, samordnare forskning och utveckling, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Följ seminariet i direktsändning

Frukostseminariet kommer att direktsändas och du kan följa sändningen via vår YouTube-kanal. Tid för sändningen är 08:00-09:00.
Sändningen teckenspråkstolkas.

En inspelad version kommer även att publiceras i efterhand på spsm.se.

Några platser kvar

Är du intresserad av att delta vid frukostseminariet finns några få platser kvar. Sista anmälningsdag är fredagen den 4 maj och du anmäler dig genom att maila till frukostseminarium@spsm.se. Seminariet äger rum på Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1 i Stockholm. Kaffe och smörgås serveras från klockan 07:30 och seminariet startar klockan 08:00

Ladda ner antologin

Antologin finns tillgänglig att ladda ner i vår webbutik. Den heter "Elevhälsoarbete under utveckling – en antologi". Här på spsm.se hittar du även vårt Stödmaterial Elevhälsa.

Artikeln kommer inom kort översatt till teckespråk.  

Publicerat fredag 19 oktober 2018