Eleven i fokus under vårt deltagande i Almedalen

För första gången på tre år har Specialpedagogiska myndigheten (SPSM) varit på plats i Visby under Almedalsveckan. Med två egna seminarier som direktsändes via vår Facebooksida och deltagande i flertalet paneldiskussioner lämnar vi ön med en trygghet i att vi gjort intryck och lämnat avtryck som gagnar elever med funktionsnedsättning både på lång och kort sikt.

­­Våra två egna seminarier hölls måndag och tisdag på Barnrättstorget mitt i Visby. Båda var fullsatta på plats och livesändningarna ligger kvar på sidan och går att se även i efterhand. De två seminarierna har vardera över 3600 unika tittare i skrivande stund, en bra siffra även om långt ifrån alla sett seminarierna i sin helhet.

Fredrik Malmberg, gd och Åsa Vikström, regionchef för norra regionen deltog i flertalet andra seminarier, bland annat på Autism- och aspergerförbundets seminarium om hur vi får skolan att fungera för elever med autism och Myndigheten för delaktighets seminarium Tillgängliga lärmiljöer för likvärdig utbildning där Region Gotland presenterade sitt arbete med vårt värderingsverktyg. De seminarier vi deltog i bevakade vi i våra sociala medieplattformar Twitter, Instagram och Facebook.

Skolan het fråga under veckan

Skolan är och har varit en het fråga i Almedalen i år. I programmet finns över 500 evenemang av ca 4300. Och många är ju överens om mycket, att det måste bli mer likvärdigt i skolan.

Som en röd tråd lyfte vi elevens perspektiv i seminarierna. Att lyssna till den enskilda eleven och bemöta med kunskap och övertygelsen om att alla elever kan. Fredrik tog upp vid flera tillfällen exemplet att de placerade barn som inte klarar skolan handlar om hur de blir sedda och bemötta. Vuxna i skolan måste tro och förmedla att eleverna kan och vill, det är vår skyldighet och det ingår i uppdraget.

Under flertalet seminarier lyftes just kunskapen hos lärare, om hur lärarutbildningen bör utvecklas och fortbildning för lärare. Många efterlyser ett professionsprogram för yrkesverksamma lärare men också för skolledare. Folkhögskolan lyftes fram som ett gott exempel när det gäller bemötande av elever med funktionsnedsättning vid flera seminarier.

I vårt seminarium med rubriken Likvärdig utbildning – varför brister det? deltog bland andra Johanna Hennberg, som lever med NPF och är ambassadör för Hjärnkoll. Hennes berättelse om skoltiden berörde både åhörare och övriga paneldeltagare starkt. Även under vårt första seminarium som handlade om vår satsning på fjärrundervisning på teckenspråk stod ungas erfarenheter i fokus. Vi visade även vår nyproducerade film om fjärrundervisningen, finns att se på externwebben.

Hur ser då gd Fredrik Malmberg själv på vårt deltagande?

- Vår medverkan i sammanhang där beslutsfattare och sakkunniga diskuterar centrala skolfrågor är viktig därför ska vi naturligtvis också finnas på plats i Almedalen, säger Fredrik Malmberg och fortsätter:

- Ett genomgående fokus på många skolseminarier i Almedalen har i år varit utmaningar kopplade till bristande likvärdighet och svårigheter att klara uppdraget att säkra en skola för alla barn oavsett behov. I dessa frågor har vi en central roll att spela och vi kan också vända pessimism till optimism genom att peka på goda exempel, de verktyg och det stöd som finns. Nästa år skulle jag vilja se ett samlat skoltorg i Almedalen där skolmyndigheterna på ett helt annat sätt gemensamt lyfte fram viktiga frågor och pekade på det vi faktiskt vet och hur vi kan bistå skolhuvudmän och skolpersonal att åstadkomma goda resultat för alla elever, avslutar Fredrik Malmberg.

Länk till sidan om vår medverkan i Almedalen och länk till seminarierna.

Video

Publicerat fredag 19 oktober 2018