Demonstration på Birgittaskolan

En elevdemonstration ägde rum på Birgittaskolan i Örebro tidigare idag den 25 maj. Anledningen är ett pågående samtal mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten och Örebro kommun om att eventuellt etablera en kommunal grundskola på området där Birgittaskolan och Åsbackaskolan ligger.

Demonstrationen handlar om kritik mot den eventuella långsiktiga planen om att etablera en kommunal grundskola på fastigheten där Birgittaskolan och Åsbackaskolan ligger. Marken och fastigheten där skolorna ligger ägs av Örebro kommun. I samtalen har kommunen uttryckt behov av etablera en kommunal skola i området och en av idéerna är i så fall att bygga en separat grundskolebyggnad på samma tomt.

– Det här är en fråga som behöver utredas ordentligt innan vi vet vad som är möjligt och det finns inga beslut vare sig i vår myndighet eller i Örebro kommun om den här inriktningen. Vi har tillsammans med kommunen i ett tidigt skede haft en dialog med våra intresseorganisationer, säger Ronnie Pettersson, regionchef på Specialpedagogiska skolmyndigheten i Mellersta regionen och fortsätter:

– Lokalfrågan har också varit uppe i både elevråd och föräldraråd. Dialogen med eleverna är jätteviktig och vi kommer att fortsätta att ha den dialogen med elevråden, som är skolans etablerade kanal för elevinflytande och delaktighet.

Publicerat onsdag 25 maj 2016 Granskat fredag 27 maj 2016