Elev kommunicerar med lärare på surfplatta

Ekeskolan undervisar elev med dövblindhet på distans

I rådande läge med coronapandemin har Ekeskolan, en specialskola för elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning i Örebro, fått anpassa verksamheten på olika sätt. Bland annat får en elev med dövblindhet som är i en riskgrupp distansundervisning.

Anette Larsson är lärare på Ekeskolan och undervisar en klass där eleverna har en syn- och hörselnedsättning. I klassen kommunicerar man via teckenspråk, även taktilt teckenspråk. Sedan vecka 13 undervisas en elev på distans. Denna elev har en kombination av grav syn- och hörselnedsättning och är på tidig utvecklingsnivå. Han följer grundsärskolans läroplan med inriktning träningsskola, ämnesområden. Det betyder att eleven får utbildning i enlighet med kursplaner för följande ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

– När vi skulle börja med undervisning på distans funderade vi på hur det skulle kunna gå till, berättar Anette. Hur och vad kan vi göra? Hur gör vi undervisningen meningsfull och hur kan eleven fortfarande få vara en del av sitt sammanhang i skolan?

Använder digitala verktyg som eleven redan behärskar

Anette och hennes kollegor satte sig ner tillsammans och började fundera på olika lösningar. Att möta elevens behov och göra individuella lösningar som görs i undervisningen i skolan blev självklart.

– Skillnaden är att vi anpassar det efter att eleven är hemma och får utbildning på distans. Vi vet att eleven redan behärskar iPad och Facetime tillsammans med en vuxen så vi använder även dessa verktyg i distansundervisningen.

Eleven är fortsatt en del av klassen – fast på distans

Anette och hennes kollegor pratade även mycket om hur de kan få eleven att känna sammanhang och ha interaktion med sina klasskompisar och att både de elever som finns på skolan och eleven som sitter hemma ska få ta del av vad klassen har gjort och vad eleven har gjort hemma.

– Vi såg direkt att interaktionen med klasskompisar och delaktighet i det vi gör i skolan medan eleven är hemma skulle vara viktigt, förklarar Anette.

Under skoldagen ser personalen till att klassen pratar om varandra och tar in varandra i samtal så att eleven som finns hemma fortsatt är en del av klassen.

Dokumenterar mycket klassen gör till eleven på distans

Personalen dokumenterar mycket av det klassen gör i skolan, både filmer och foton, som de skickar till elevens vårdnadshavare och som eleven får titta på hemma. Elevens vårdnadshavare dokumenterar också det eleven gör och skickar bilder till skolan. Eleverna har också kontakt med varandra via FaceTime.

– Ett exempel är från temadagen påsk då en av eleverna i klassen letade efter ett ägg utomhus med godis till klasskompisen och som vi dokumenterade och skickade till eleven, berättar Anette. Vi får också bilder på vad eleven gör hemma som vi visar för klassen. Det är oerhört värdefullt både för eleven som finns hemma och för klassen.

Eleven gör samma uppgifter hemma

Några andra exempel på hur Anette och hennes kollegor har inkluderat eleven i de uppgifter som görs i skolan:

  • I ämnet slöjd på Ekeskolan arbetar eleverna med att bygga fågelholkar. Eleven på distans har tillgång till ett garage där han även kunde bygga en fågelholk.
  • I ämnet hemkunskap där man har temat choklad under några veckor fick eleven, som älskar choklad, också baka hemma.
  • På idrotten håller eleverna på att lära sig en dans som uppvärmningsdans. Detta filmas och skickas till filmen, så att eleven kan titta på det och träna hemma.

– Eleven har fått olika uppgifter som han kan arbeta med när det passar under dagen. Att ta vara på lärandet i vardagliga situationer och i olika miljöer hemma har fungerat jättebra.

Anette ger feedback på elevens uppgifter antingen genom att skicka en film till eleven eller via Facetime. Nu planerar Anette göra en bok med bilder och text av all dokumentation som eleven ska få när eleven är tillbaka.

– Med boken kan vi sedan tillsammans kommunicera och reflektera över vad som har hänt, vad han har gjort hemma, vad vi har gjort i skolan och vad han har lärt sig.

Samarbete med vårdnadshavare är av stor vikt

Anette menar att en tät dialog och samarbete med elevens vårdnadshavare har underlättat distansundervisningen. Anette har kontakt med elevens vårdnadshavare flera gånger i veckan för att diskutera hur det går för eleven och vilka uppgifter eleven kan göra. Det har varit viktigt att koppla uppgifter till elevens intressen och de miljöer som eleven har tillgång till hemma.

– Vi har diskuterat mycket vad eleven skulle kunna göra hemma som en del av läroplanen, inom alla ämnesområden, avslutar Anette. Vi har fått ett oerhört stort utbyte med vårdnadshavarna. Det ger oss också en sådan glädje när vi ser att det faktiskt fungerar för eleven.

Publicerat fredag 9 oktober 2020