Dubbelt stöd ger en mer än dubbelt så bra förskola

Ökad medvetenhet och bättre samsyn kring förskolans uppdrag är resultatet av projektet Alla barns rätt till en tillgänglig förskola i Ydre kommun. Tack vare både SIS-medel och specialpedagogiskt stöd har kommunen hunnit långt på ett år.

Ydre kommun i södra Östergötland är en liten kommun till antalet invånare men geografiskt sett ganska stor. Avstånden mellan kommunens fem förskolenheter är också påtagligt, verksamheterna skiljer sig åt vad gäller arbetssätt och kompetensnivå. Efter att ha kommit i kontakt med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fick kommunen chansen att delta i ett pilotprojekt där både specialpedagogiskt stöd och möjlighet till utvecklingsmedel, så kallat SIS-medel, ingick i upplägget.

Myrsteg mer långsiktigt hållbara än elefantsteg

När kommunen skrev projektmedelsansökan ingick det stora och vida planer, allt skulle genomföras på en gång. Anette Wiklund och Eva Almroth, båda rådgivare på SPSM och som varit kommunens kontaktpersoner, fick därför börja med att hjälpa till med att tratta ner och prioritera det man ville åstadkomma under ett år.

– Det är ganska vanligt med stora vida planer, de som ansöker om SIS-medel vill visa att man är ambitiös och att man vill något. Men ett år går fort och det gäller att ha förståelse och viss respekt för att förändringar tar tid, säger Eva Almroth.

Evas och Anettes roll har varit att stödja och handleda i första hand Maria Neiglick, kommunens projektledare. Tillsammans med hennes kollegor Helena Adolfsson som är förskolechef i kommunen och Jessica Fridlund, förskollärare, har hon planerat, genomfört och hållit samman projektet.

– Det har varit helt suveränt att ha Eva och Anette att vända sig till, deras utifrånperspektiv och stöd har varit ovärderligt. Det har ju gjort styrdokument levande med sin handfasta handledning, berättar Maria.

– Vi har pratat mycket om hur de kan göra verksamheten långsiktigt hållbar. Varje avdelning på förskolorna behöver en bärare som har till uppgift att se mer strategiskt på verksamheten, berättar Anette.

Stödmaterial förskola har varit utgångspunkten

All personal i förskolenheterna har tillsammans fått tid att gemensamt ta del av Stödmaterial förskola, ett webbaserat stödmaterial som finns kostnadsfritt på myndighetens webbplats. Myndigheten beräknar att det tar ca 25 timmar för ett arbetslags att arbeta sig igenom materialets alla delar som har tre huvudområden: Trygga relationer, Lek och Kommunikation. Arbetslagen har träffats regelbundet under året för att tillsammans med Helena, Jessica och Maria gå igenom materialet. Under hösten har Maria även mött arbetslagen för viktiga begreppsdiskussioner.

– Vad står begreppen i förskolans läroplan för och hur behöver vi tänka och vad behöver vi göra för att möta upp begreppen? Att komma fram till ett gemensamt förhållningssätt har inte varit en helt spikrak resa, men desto viktigare att göra, säger Maria.

Resan från skepsis till en märkbar ökad medvetenhet har bara börjat för Ydre kommuns förskolor. Preliminärt besked om fortsatt utvecklingsstöd har kommit och under 2019 kommer man att fokusera på Studiepaket NPF, även det ett webbaserat kompetensutvecklingsmaterial som SPSM tagit fram.

– Vi vill fortsätta på det fina spår vi nu börjat följa vilket innebär att vi ser verksamheten utifrån barnets perspektiv och där vi möter barnens behov snarare än ser till våra egna, avslutar Maria.

Mer läsning

Läs mer om våra SIS-medel

Stödmaterial Förskola

Publicerat fredag 14 juni 2019