Djur omkring oss A

Läromedlet riktar sig till elever inom grundsärskolan, men även vuxna kan jobba med materialet. Det visar djuren i vår närmiljö. Djur omkring oss A finns både som bok och som lärar-material för interaktiv skrivtavla. Här presenterar vi hur det fungerar på interaktiv skrivtavla.

I filmen får du se hur läraren och eleven kan använda Djur omkring oss på interaktiv skrivtavla. Vi visar de olika delarna i materialet och tipsar dig som lärare.

Video

- Tanken är att eleven ska känna till och kunna samtala om några av djuren. Ni kan använda materialet för att presentera de olika grupperna och de enskilda djuren men även för återkoppling och samtal, säger projektledaren Ellika Melander.

På interaktiv skrivtavla går man igenom korta fakta kring varje djur. Lyssna på en enkel faktatext och på djurets läte. Det finns också övningar som behandlar var djuren bor och vad de äter.

Materialet ger många tillfällen till reflektion och samtal kring vad som är lika och olika. Att diskutera och analysera befäster kunskapen. Samtala gärna utifrån elevens egna erfarenheter.

Läs mer om Djur omkring oss och köp det idag i vår webbshop

Publicerat tisdag 31 januari 2017 Granskat torsdag 27 september 2018