En pedagog och en elev sitter vid ett bord i ett klassrum, framför dem är en surfplatta och papper som de kollar i.

Digitalt lärande är tema för Lika Värde

Användning av digitala verktyg i lärandet ger möjlighet till mer individuella lösningar. I årets sista nummer av tidningen Lika värde kan du få råd för att komma igång med digitalt lärande och läsa om verksamheter som har kommit en bit på vägen.

Det är inte vanligt att använda digitala verktyg i en hantverksmässig yrkesutbildning. Men tack vare Hans Gustavsson initiativ används det med framgång på Jenny Nyströmsskolan i Kalmar. Hans insats gav honom dessutom en finalplats till 2017 års lärarstipendium Guldäpplet. En träningsskoleklass i Umeå använder sig av läromedel för en interaktiv skrivtavla för att skapa interaktion som leder till samtal och engagemang. 

Ödeshög kommun saknade en strategi för att arbeta med digitalt stöd. Men för sex månader sen var det nya molnbaserade skoldatateket klart, där elever och lärare får tillgång till digitala verktyg. Dessutom berättar Stig Andersson, samordnare för digital läromedelsutveckling på Specialpedagogiska skolmyndigheten om hur digitala läromedel blir användbara för elever.

Numrets forskarintervju handlar om en pågående studie om hur logopeder kan hjälpa lärare för att stötta elevernas språkutveckling. Det finns också en artikel om Specialpedagogiska skolmyndighetens tjänst Fråga en rådgivare där lärare kan få råd om betyg och anpassad bedömning för elever med en funktionsnedsättning.

Alla förskolor och skolor får tidningen

Lika värde skickas ut till alla förskolor med fler än fem anställda, till alla grundskolor, gymnasieskolor, grundsär- och gymnasiesärskolor, komvux, sfi, utbildningsförvaltningar och utbildningsnämnder eller motsvarande med flera.

Publicerat fredag 19 oktober 2018