Vår symbol äppelskivan

Digitala lektioner och möten fungerade över förväntan på Ekeskolan

När coronapandemin blev ett faktum och Ekeskolan hade en ny verklighet att förhålla sig till började personalen fundera på hur de kan anpassa sin undervisning efter rådande restriktioner. Skolavslutningar, elevrådsmöten och viss undervisning har genomförts via Zoom, en digital videomötesplattform, med överraskande resultat. I vårt senaste voddavsnitt samtalar vi också om detta.  

Det hela började med att musikläraren Cristina Helmersson Johansson funderade på hur eleverna kunde få en fin skolavslutning. När det inte gick att vara i idrottshallen med blommor, mycket folk, sång och musik ville Cristina och hennes kollegor göra något mer än att eleverna bara skulle vara i klassrummet.

- Vi började fundera om vi kanske kan ha avslutningen via Zoom så att alla kan titta på varandra från sina klassrum, berättar Cristina. Under skolavslutningen sprang jag runt från det ena klassrummet till nästa så att de fick uppträda med sina sånger. Eleverna fick en riktig skolavslutning med sånger och uppträdanden.

Cristina, som till vardags kallas för musik-Tina, har också under läsåret bedrivit musikundervisning via Zoom för att det inte skulle vara alldeles för många elever och personal i klassrummet. Detta har också gett goda resultat. Det berättar hon mer om i voddavsnittet.

Lärare undervisade hemifrån med stöd av elevassistenter

Kristina Lindholm arbetar som speciallärare på Ekeskolan sedan ett år. Efter jul var hon tvungen att arbeta hemifrån och då undervisade hon alla sina lektioner på distans.

- Vi funderade mycket på hur det skulle gå, börjar Kristina. Men vi bestämde att vi provar och ser hur det går. Mina elever har elevassistent som finns nära tillhands i alla sätt vi jobbar och stöttar eleverna fysiskt och med tekniken. Vi följer samma schema som tidigare, skillnaden var bara att jag undervisade hemifrån. Genom att säga till eleverna att jag finns här har jag varit en naturlig del i undervisningen hela tiden.

Utomhuspedagogik har varit det svåraste då Kristina inte kunde vara lika närvarande på samma sätt.

- Istället samlas vi alltid innan och återsamlas efter för att prata om vad man upplevde, hur det gick och samla ihop olika material, förklarar Kristina.

Digitala elevrådsmöten har möjliggjort ökad delaktighet

Sofie Persson är kurator och arbetar bland annat med Ekeskolans elevdemokratiarbete. Elevrådsmöten har under läsåret skett via Zoom. Att elevrådsmöten skett digitalt har möjliggjort fler deltagare från olika klasser.

- Det har fungerat över förväntan, berättar Sofie. Det som är extra positivt är att flera elever har upplevt att de kan delta på hela mötet utifrån sina premisser. Det blir mindre störmoment jämfört med om alla samlas i samma rum. För några av våra elever krävs det ganska mycket att bara förflytta sig till ett nytt rum. Genom att delta digitalt har vi sett att eleven kan använda sin energi till att fokusera sig på mötet istället.

Zoom på olika sätt – bingo, försäljning och frågesport

Stefan Axelsson arbetar som träslöjdlärare och har använt Zoom i sin undervisning. Han har redan nu idéer om att utveckla Zoom till en kompletterande del i sin undervisning framöver, till exempel att elever får leda morgonsamling via Zoom. Han berättar om en lite tystlåten elev som ville sälja något som han har jobbat med i träslöjden och hur Zoom gjorde att han vågade ta mer plats.

- Vi har provat auktion via Zoom där personal bjöds in för en budgivning, berättar Stefan. När vi hade gjort det två gånger fick han testa att ha en affär, där man fick ringa till honom via Zoom och göra en beställning. Sedan levererade han det till beställaren. Vi har också gjort frågesport via Zoom. Innan hade jag faktiskt inte trott att han skulle ta dessa initiativ och anamma Zoom. Att det har gått så bra tror jag handlar om att det inte finns några orosmoment runt omkring som stör honom.

Vill du veta mer?

Titta och lyssna gärna vårt voddavsnitt där Tina, Kristina, Sofie och Stefan berättar mer om hur de på Ekeskolan har jobbat med undervisning och möten via Zoom.

Publicerat tisdag 22 juni 2021