Dialogkonferens med fokus på elevhälsokompetens

I höst bjuder vi in till fem inspirerande dialogkonferenser där rektorer och elevhälsoteam får dela tankar, perspektiv och knyta nya kontakter.

Redan nu kan ni ta en titt på programmet till Att höja skolans elevhälsokompetens – en dag med fokus på dialog kring skolans elevhälsoarbete, som genomförs under november i Malmö, Göteborg, Örebro, Umeå och Stockholm.

Dialogerna utgår från olika frågeställningar om elevhälsoarbete. Dessutom blir det filmer med sakkunniga och forskare samt panelsamtal, där vi får möta några skolor som utvecklar sitt elevhälsoarbete.

– Vi kommer att fokusera på hela skolans elevhälsoarbete och vad det kan innebära att höja elevhälsokompetensen. För att en skola ska komma till ett utvecklingsarbete i elevhälsofrågor måste rektor och elevhälsoteam börja med att prata om hur man arbetar med frågorna i skolan idag. Det handlar om att granska sin egen verksamhet, säger Erica Sjöberg, som tillsammans med sin kollega Sarah Neuman ansvarar för konferensen.

Vad kan elevhälsokompetens vara?

I de två filmer som kommer att visas belyser vi frågan: Vad kan elevhälsokompetens vara? I den första medverkar Petter Iwarsson, sakkunnig på Bris- Barnens rätt i samhället och skolkurator. Han tar upp det salutogena förhållningssättet som genomsyrar allt elevhälsoarbete och kopplar det till barnkonventionen och skolans styrdokument. Han har också skrivit böckerna "Samtal med barn och ungdomar", "Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling" och "Du behövs som vuxen". I den andra filmen medverkar forskarna Eva Hjörne, Göteborgs universitet, Monika Törnsén, Umeå universitet, Pia Skott, Stockholms universitet och Ingrid Hylander, Karolinska institutet.

–Forskarna representerar olika perspektiv i elevhälsofrågorna. I filmen belyser de vad elevhälsokompetens kan vara utifrån organisationsperspektivet, rektorsperspektivet, det pedagogiska och specialpedagogiska perspektivet samt det tvärprofessionella perspektivet.
Att förstå elevhälsans roll utifrån deras olika perspektiv blir också en viktig inspiration i dialogen, menar Sarah och Erica.

Konferensen har samma namn som den nätbaserade kursen som pågått under ett läsår. Båda har samma tema och handlar om att synliggöra vad elevhälsokompetens kan vara.

– I konferensen vill vi ge inspiration och mod att satsa på ett utvecklingsarbete för att höja skolans elevhälsokompetens. Frågorna i dialogerna bygger på det som skolor efterfrågat stöd i. Utmaningarna handlar ofta om hur arbetet kring hälsa och lärande kan systematiseras och hur man kommer åt ett mer hälsofrämjande och förebyggande arbete i elevhälsofrågor. En annan utmaning handlar om samverkan på skolan för att främja elevhälsa och hur man kan komma åt det genom ett systematiskt elevhälsoarbete, säger Sarah.

Programmen till respektive ort kommer du till via länkar nedan.

Ort och datum
14/11 Malmö, Malmö live
16/11 Göteborg, Clarion Post
17/11 Örebro, Conventum Arena
23/11 Umeå, Folkets hus
24/11 Stockholm, Nalen

Publicerat onsdag 10 augusti 2016 Granskat fredag 18 maj 2018