Maggi Wiklund och Maria Grundel

Det speciella med specialskolan

Specialskolans tvåspråkiga verksamhet var i fokus när Kristinaskolan i Härnösand bjöd in till en fullmatad utbildningsdag. Ett 30-tal lärare, barnskötare, specialpedagoger och föräldrar fick en intressant dag om hur specialskolan arbetar för att nå upp till kunskapskraven.

Under dagen fick deltagarna bland annat se det projekt med distansutbildning som just nu pågår. Projektet går ut på att man med en dator och en uppkoppling kan delta på lärarledda teckenspråkslektioner oavsett vart i landet man bor. Eleven ser både läraren och de andra eleverna på sin skärm i realtid och så skapas ett virtuellt klassrum.

En bullerfri miljö är bra för alla

Det spelar en stor roll för lärandeprocessen att klassrummen är så bullerfria som möjligt. Det gäller oavsett om eleven har en hörselnedsättning eller inte. Under programpunkten auditiv miljö visades det exempel på hur man kan förbättra ljudmiljön genom val av golvytor, möbler och teknisk utrustning. Deltagarna fick också se de olika hjälpmedel som finns på marknaden för att få en större förståelse för vad en hörselnedsättning faktiskt innebär.

Styrkan med tvåspråkighet

Svenskt teckenspråk och talad svenska stärker varandra och ger eleven möjlighet att kunna välja språk efter situation. Dessutom använda det språk som känns mest bekvämt för tillfället.
Ett populärt inslag under dagen var hur tvåspråkigheten har utvecklats ur ett historiskt perspektiv.
Deltagarna fick förutom teckenspråk även se hur man arbetar med svenska, engelska och rörelse och drama där specialskolan har egna kursplaner.

Margareta Wikman, biträdande enhetschef och Maria Grundel, rådgivare norra regionen, arrangörer av dagen var mycket nöjda.
- Det har varit en jättebra dag, säger Margareta Wikman. Syftet med dagen var att på ett fördjupat sätt beskriva vad som är speciellt med specialskolan och jag känner att vi i de olika programpunkterna lyckades med det.

Så varför ska man välja specialskolan tycker du?
- För att här finns det en anpassad lärmiljö där man får gå med andra elever med samma förutsättningar som sig själv. Och man får tillgång till en tvåspråkighet så att man kan anpassa valet av språk utefter situation.

Publicerat torsdag 26 februari 2015 Granskat tisdag 15 december 2015