Elev som tänker på matematik och siffror och skriver, lärare som sitter bredvid

Det är okej att göra fel

– Det är själva prestationen som måste berömmas, inte bara resultatet, säger Katarina Lundberg, speciallärare med inriktning matematikutveckling, Själevadskolan årskurs 5.

– Beröm eleverna för att de kämpar och berätta för dem att det är okej att göra fel, det ingår i lärprocessen. Du kan visa på felräkningar i klassen och eleverna får då ett tillfälle att träna på att se var det blev fel. En elev kan ha talang för matte, men det går lika bra att träna sig till en hög kunskapsnivå i ämnet.

Katarina utbildade sig till speciallärare med specialiseringen matematikutveckling. Hon vill visa hur elever i matematiksvårigheter kan fångas upp och få stöd samtidigt som de elever som kommit långt kunskapsmässigt kan utmanas vidare.

– Jag arbetar mycket med elevernas tankesätt för att lära dem att ta sig igenom motgångar. De som tycker att matematik är roligt har också lättare att lyckas, menar hon. Det handlar också om att motivera eleverna med verklighetsanknytning så att det ser en nytta av matematikkunskaperna.

– Generellt sitter vi fast för mycket i matteboken, säger Katarina. Hon arbetar ofta med andra metoder, bland annat med både digitala och analoga mattespel. Det viktiga för inlärningen är elevens motivation. En del blir motiverade av att sitta vid datorn, andra av att bli utmanade.

Hon arbetar ofta med andra metoder, bland annat med både digitala och analoga mattespel. Det viktiga för inlärningen är elevens motivation. En del blir motiverade av att sitta vid datorn, andra av att bli utmanade.

Ett vanligt misstag är att läraren sänker nivån på matematiken bara för att eleven har problem inom ett eller flera områden inom ämnet. Att få för lätt material kan minska självkänslan och motivationen så att det inte sker någon utveckling och inte är roligt längre. Elevens reaktion är också en fingervisning på om du har hittat den rätta nivån, svårighetsmässigt.

Själv arbetar Katarina mycket med att kartlägga och stanna upp. Hon påpekar risken för kunskapsluckor hos eleverna om läraren skyndar vidare. Att ställa sig bredvid och se hur eleven löser uppgiften kan räcka ibland. Annars gör hon en diagnos eller ett test för att kolla av vilka som behöver individuella genomgångar eller kanske visuellt stöd.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde nr 3, 2020.

Publicerat tisdag 8 december 2020