Nytt läromedel om den moderna konsthistorien

Bild är ett nytt läromedel om den moderna konsthistorien.

Bild visar vad som är typiskt för åtta olika konstepoker, vilka tekniker som användes, de mest kända konstnärerna och kända konstverk. Det finns även ett avsnitt om De'VIA – genre av visuell konst inom dövkulturen.

Läromedlet tar sin utgångspunkt i läroplanen för specialskolan och kursplanen Bild. Syftet är att eleverna ska utveckla sina kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.

Läs mer om läromedlet i vår webbutik.

Publicerat fredag 25 oktober 2019