Delta i två webbseminarier om digitalt lärande

Torsdag 14 december 2017 sänder vi två webbseminarier om digitalt lärande och den nationella digitaliseringsstrategin. Delta kostnadsfritt direkt vid din dator eller titta i efterhand.

– Webbseminarierna kompletterar myndighetens övriga stöd som bland annat består av information på vår webbplats, nätbaserade kurser, statliga bidrag, söktjänsten Hitta läromedel och publikationer med konkreta tips och idéer, säger Maritha Angermund, samordnare för området digitalt lärande vid Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Läs mer om myndighetens stöd inom området digitalt lärande

Två korta seminarier samma dag

Vi sänder två seminarier samma dag.
1. Digitalt lärande – Den nationella digitaliseringsstrategin
Målgrupp: Skolledare, förskolechefer, rektorer
Innehåll: Styrdokumenten och den nationella digitaliseringsstrategin. Samverkan och organisation. Myndighetens stöd genom specialpedagogiskt stöd, digitalt lärande, kompetensutveckling och statsbidrag.
Tid: 14 december 2017, klockan 13.30 till 14.00
Anmäl dig till seminariet och läs mer

2. Digitalt lärande – Den nationella digitaliseringsstrategin
Målgrupp: Förskollärare, lärare, specialpedagoger, speciallärare
Innehåll: Styrdokumenten och den nationella digitaliseringsstrategin. Tillgängliga lärmiljöer. Myndighetens stöd genom specialpedagogiskt stöd, digitalt lärande, kompetensutveckling, Fråga en rådgivare, Hitta läromedel och statsbidrag.
Tid: 14 december 2017, klockan 15.00 till 15.30
Anmäl dig till seminariet och läs mer

Medverkar gör Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare Eva Rännar, Stefan Bonn och John Hansson.

Titta i efterhand

Seminarierna spelas också in så att du kan titta på dem i efterhand via länk som vi publicerar på sidan Tidigare webbseminarier.

Publicerat onsdag 29 november 2017 Granskat fredag 19 oktober 2018