Vy över Almedalen

Delaktighet i skolan och stöd till vuxenutbildning i fokus på Almedalen

Hur kan skolan utforma sitt arbete för ökad delaktighet och hur blir vuxenutbildningen en verklig chans till vidareutbildning och arbete för studerande med funktionsnedsättning? Det är ämnena för de två seminarier som Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, medverkar med i Almedalen.

SPSM arbetar på många olika sätt för att all utbildningsverksamhet, från förskolan till vuxenutbildning, ska ha förutsättningar att ge barn, unga och vuxna en fungerande skolgång.

Delaktighet motverkar mobbning och främjar lärandet

I Almedalen lyfter vi frågan om hur skolor kan arbeta för att elever med funktionsnedsättning får likvärdiga förutsättningar att vara delaktiga såsom sina skolkamrater. Utanförskap och mobbning drabbar elever med funktionsnedsättning i större utsträckning än andra elever. Många elever med funktionsnedsättning når också målen i lägre grad än andra elever. Att aktivt arbeta för rätten till delaktighet i skolan och gemenskapen är viktigt för att förebygga att det inte sker.

I seminariet: "Något måste ske! Hur kan skolan utforma sitt arbete för ökad delaktighet" berättar SPSM-rådgivare hur skolor kan arbeta för ökad delaktighet, och ger en förhandstitt på nytt stödmaterial för ökad delaktighet som lanserar i början på höstterminen. Pedagoger på Tullgårdsskolan i Stockholm berättar om sina erfarenheter av att arbeta i en verksamhet med målet att alla elever ska kunna vara delaktiga.

Utmaningar i vuxenutbildningen

I SPSM:s seminarium som sätter fokus på situationen för studerande med funktionsnedsättning belyser SPSM-medarbetare vilka utmaningar vuxenutbildningen står inför för att kunna bli en reell chans till vidareutbildning och arbete för de studerande som behöver särskilt stöd.

Rapporter som granskat hur situationen ser ut i olika typer av vuxenutbildningar kommer att presenteras och rådgivare med lång erfarenhet av att möta vuxenstuderande med funktionsnedsättning berättar vilka framgångsfaktorer som finns och hur specialpedagogiskt stöd skapar rätt förutsättningar.

Publicerat fredag 5 juni 2015 Granskat torsdag 17 mars 2016